Zakon o računovodstvu

Zakon o računovodstvu

U julu 2016 godine usvojen je Zakon o računovodstvu objavljen u “Službenom listu Crne Gore, br. 052/16 od 09.08.2016 Procjene vrijednosti,metodologija, licenciranje i ostalo vezano za poslove procjene vrijednosti imovine obuhvaćeno je članivima 24-33...