Tema okruglog stola je bila „Procjena tržišne vrijednosti urbanizovanog zemljišta u postupcima eksproprijacije zemljišta sa planskom namjenom: saobraćajnice, pješačke aleje i zelene površine“ , moderator mr ekonomskih nauka Zoran Senić i akreditovani član NUPCG, predavač mr sc Melita Bestvina, predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.