Predavač: Vesna Stefanović, ASA, REV – Predsjednik UO NUPSa. Teme seminara su bile:
 „Kontrola izvještaja o procjeni drugog procjenitelja u skladu sa Međunarodnim standardima za procjenu“
 „Specifičnosti postupka procjene, potrebnih analiza i sadržaja izvještaja o procjeni za finansijsko izvještavanje“