U hotelu Aurel u Podgorici održan je seminar na temu: "Prinosna metoda".

U organizaciji NUPCG, 23.02.2018. godine, u hotelu Aurel, održan je seminar na temu: “Prinosna metoda”.
Predavač: Prof. dr Milan Lakićević – profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

NUPCG organizuje SEMINAR, na temu : PRINOSNA METODA

Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore – NUPCG organizuje SEMINAR, na temu:

PRINOSNA METODA

Predavač: Prof.dr. Milan Lakićević – profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici -Univerziteta Crne Gore

– Seminar će se održati u Podgorici u hotelu “Aurel” 23.02.2018 godine sa početkom u 09 časova. Predviđeno trajanje seminara je 3 sata, od 09 – 12 časova.

– Tip stručne aktivnosti – formalan

– Učesnicima seminara dodjeljujemo 3 CPD bodova (u smislu kontinuirane profesionalne edukacije)

– Mjesto održavanja seminata će se naknadno objaviti.

– Cijena kotizacije:

Ø Za članove NUPCG .…. = 100,00 €

Ø Za druge učesnike……… = 130,00 €

Za bliže informacije možete se obratiti na mail info@procjenitelji.org

ili putem telefona na br. 020-220-413 ili na mob.tel.br. 069-343-692

Takođe Vas obavještavamo da u prvoj polovini Marta NUPCG organizuje seminar na temu:

’’Sekularna stagnacija, kamatne stope i procjene vrijednosti’’

Predavač: Profesor MILENKO M. POPOVIC, Ph D – Fakultet za poslovne studije Montenegro Business School Univerzitet Mediteran

– Seminar će se održati u Podgorici, 10.03.2018 godine. u hotelu “Aurel” u 12:00 sati.

– Predviđeno trajanje seminara je 4 sata.

– Tip stručne aktivnosti – formalan

– Učesnicima seminara dodjeljujemo 4 CPD bodova (u smislu kontinuirane profesionalne edukacije)

– Cijena kotizacije:

Ø Za članove NUPCG .…. = 100,00 €

Ø Za druge učesnike……… = 130,00 €

Za bliže informacije možete se obratiti na mail info@procjenitelji.org

ili putem telefona na br. 020-220-413 ili na mob.tel.br. 069-343-692

Najava: Okrugli sto na temu:

’’Ekonomski vijek trajanja objekata’’

Rana najava održavanje okruglog stola je u cilju blagovremenog dostavljanja prijedloga, sugestija, nedoumica i pitanja, kako bi se učesnicima na jedan kvalitetan i sveobuhvatan način dali odgovori na postavljena pitanja, koja već sada možete slati na: info@procjenitelji.org

– Okrugli sto će se održati u Podgorici, u periodu od 15.03. – 15.04.2018 godine. Tačno mjesto i vrijeme održavanja okruglog stola će se naknadno objaviti.

– Predviđeno trajanje okruglog stola je 2 sata.

– Tip stručne aktivnosti – neformalan.

– Učesnicima okruglog stola dodjeljujemo 2 CPD bodova (u smislu kontinuirane profesionalne edukacije)

– Cijena kotizacije: besplatno.

Održan je seminar u hotelu Aurel u Podgorici

U hotelu Aurel, u Podgorici, 25.12.2017 god. održan je seminar na temu “Međunarodni standardi za procjenu – IVS standardi”.
Predavač: mr Vesna Stefanović, akreditovani procjenitelj kapitala (ASA), evropski priznati procjenitelj (REV), član Upravnog odbora Međunarodnog instituta procjenitelja kapitala – iiBV i predsjednik Upravnog odbora Nacionalnog Udruženja Procjenitelja Srbije (NUPS).

“UPRAVA ZA NEKRETNINE – NADLEŽNOST, PODACI I USLUGE”

NACIONALNO UDRUŽENJE PROCJENITELJA CRNE GORE

u saradnji sa

UPRAVOM ZA NEKRETNINE CRNE GORE

organizuje SEMINAR na temu

„UPRAVA ZA NEKRETNINE – NADLEŽNOST, PODACI I USLUGE“

Teme koje će biti obrađene u toku seminara su:

– Organizacija i nadležnosti Uprave za nekretnine;

– Zakonska regulativa

– Katastarske evidencije

– Državni premjer i uspostavljanje evidencije katastra nepokretnosti;

– Korišćenje raspoloživih podataka i usluga Uprave za nekretnine – praktični primjeri korišćenja web servisa.

Teme seminara, u zavisnosti od broja i strukture prijavljenih učesnika, biće obrađene u skladu sa zahtjevima i nadležnostima u obavljanju poslova i oblasti interesovanja. Stoga, molimo sve zainteresovane da u prijavnom listu kandiduju teme za koje su zainteresovani i postave konkretna pitanja koja su vezana za materiju koju obrađujemo, kako bi do odžavanja seminara pripremili neophodan materijal i odgovor.

Predavač: mr. Dragan Kovačević, dip. inž. geodezije – Direktor Uprave za nekretnine Crne Gore

Saradnik: Mirjana Ljumović, dipl. inž.elekt. – Informacioni sistem Uprave za nekretnine

AGENDA

09.30 – 10.00 Registracija
10.00 – 11.30 Predavanje

11:30 – 12:00 Pauza

12:00 – 14:00 Nastavak predavanja

LOKACIJA KOTIZACIJA

Zgrada Uprave za nekretnine, za članove NUPCG-a – 100,00 eura

ul Bracana Bracanovića bb, za ostale zainteresovane – 130,00 eura

IV sprat – Multimedijalna sala

UZN lokacija na Google Maps

Description: Description: Description: Učesnicima seminara dodjeljujemo 5 CPD bodova (kontinuirane profesionalne edukacije)

Učesnicima seminara dodjeljujemo 4 CPD bodova

23.decembar 2017
Uprava za nekretnine Crne Gore – Podgorica
10:00h – 14:00h

„MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROCJENU – IVS 2017“

Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore organizuje SEMINAR na temu:

„MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROCJENU – IVS 2017“

PREDAVAČ: Vesna Stefanović, ASA, REV

Kratak opis seminara: Seminar će obraditi uporedni prikaz strukture standarda IVS 2017 i prethodnog izdanja IVS 2013, sa posebnim osvrtom na ključne novine i potpuno nove pojmove koji se pojavljuju u novom izdanju, koji nisu postojali ranije i koji su od suštinskog značaja za rad procjenitelja u praksi i pisanje izvještaja. U nastavku će seminar obraditi opšti okvir IVS 2017, opšte standarde (IVS 101-105) i Standarde sredstava (IVS 200-500). Tokom izlaganja biće ukazivano na bitne elemente pojedinačnih standarda sa osvrtom na primjenu u praksi, uz paralelnu diskusiju sa učesnicima o konkretnim izazovima sa kojima se procjenitelji susreću u praksi.

Biografija predavača: Vesna Stefanović je akreditovani i sertifikovani procjenitelj vrijednosti kapitala i nekretnina na lokalnom i međunarodnom tržištu, sa više od 23 godine iskustva u procjenama za potrebe finansijskog izvještavanja, transakcija, organizaciono-statusnih promjena, poreske svrhe, reprogramiranje dugova i sl. U periodu 2000-2004 uspješno je rukovodila i realizovala više od 50 privatizacija u Srbiji, i zatim od 2005-2013, rukovodila timom za Procjene i Strategije u PricewaterhouseCoopers-u (PwC), gdje je bila odgovorna za tržišta u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Hrvatskoj i Sloveniji. U 2013. je osnovala svoju firmu Vision Consulting, za poslove procjene i finansijskog savjetovanja. Vesna je Magistar ekonomskih nauka, specijalizovana za poslove procjene, akreditovani senior procjenitelj Američkog Udruženja Procenitelja (ASA), akreditovani član Evropske Asocijacije Procjentelja – TEGOVA (REV), član Upravnog odbora Međunarodnog instituta procjenitelja kapitala – iiBV, posjeduje državnu licencu za procjenu nekretnina i akreditovani je procjenitelj i predsjednik Upravnog odbora Nacionalnog Udruženja Procjenitelja Srbije (NUPS).

Kotizacija: za članove 100 eur.

za nečlanove 130 eur.

Učesnicima seminara dodjeljujemo 4 CPD bodova.

25. decembar 2017.

Hotel Aurel – Podgorica

15:00h – 19:00h

Primjena Excel-a u procjeni investicione nekretnine

U subotu,16.12.2017 godine od 12-16 h održan je seminar „Primjena Excel-a u procjeni investicione nekretnine“, predavač Jelena Ilić, koji nosi 4 CPD boda.
Zbog ograničenog broja mjesta u sali, seminaru su prisustvovali samo članovi NUPCG.

Obavještenje - polaznicima Jesenjeg ciklusa obuke procjenitelja nekretnina

NUPCG obavještava polaznike Jesenjeg ciklusa obuke procjenitelja nepokretne imovine, da će se MODUL – Katastar nepokretnosti (predavanje) održati u edukativnom centru NUPCG u Podgorici, u Subotu: 25.11.2017 u 09 časova.

Predviđeno vrijeme trajanja predavanja je 6 sati, sa pauzama.

Prisustvo svih kandidata je obavezno.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretarijatu NUPCG, na: mail info@procjenitelji.org ili putem telefona na br. 020-220-413 i na mob.br. 069-343-692.

Možete nas kontaktirati i lično, dolaskon na adresu Udruženja: Podgorica-preko puta šoping centra Delta, ulica: Studentska – Lamela 11, od: 08-16 časova.

Sekretarijat NUPCG

SMJERNICE O AUTOMATIZOVANIM MODELIMA PROCJENE I NOVI EVROPSKI STANDARD

Na generalnoj skupštini održanoj u Marseju u subotu, 28. oktobra 2017 godineje usvojen novi evropski standard EVS 6 ,, Automatizovani modeli procjene” (Automated Vaaluation Models AVM), kao i Evropska smjernicaza procjenu EVGN 11 ,, Korišćenje statisičkih alatki od strane procjenitelja”

Evropski standard za procjenu EVS 6

Automatizovani modeli procjene ne mogu proizvesti procjenu koja je u saglasnosti sa EVS nezavisno od procesa

procjene koji je, između ostalog, zasnovan na inspekciji nekretnine koju obavlja procenitelj i primjene

procjeniteljevog profesionalnog prosuđivanja.

U slučaju kada se koristi, automatizovani model procjene je samo alatka koja pomaže procjenitelju prilikom vrednovanja nekretnine, za čiju je procjenu on i dalje odgovoran

    EVGN 11 obezbjedjuje smjernice o

  • Preduslovima za korišćenje automatizovanih modela procjene
  • Ograničenjima u korišćenju automatizovanih modela procjene kada se steknu preduslovi za njegovo korišćenje
  • Procjeni portofilia
  • Više o svemu će biti objavljeno u januarkom izdanju magazina European Valuer

Krzysztof Grzesik REV
Chairman of the Board of TEGoVA

Michael P. Reinberg REV
Chairman, European Valuation Standards Board

AMA (Awarding Member Association) status

Čast nam je i zadovljstvo da obavijestimo javnost da smo u subotu 28 – og oktobra, na skupštini Tegove u Marseju, i zvanično dobili AMA status (Awarding Member Association). Ovo priznanje predstavlja plod napornog i marljivog rada i zalaganja u proteklih skoro godinu dana. Ujedno, to je odraz kvaliteta i predanosti. Može se smatrati ogromnim uspjehom što je jedno malo udruženje, kao što je NUPCG, za nepunih godinu dana od svog osnivanja steklo ovako prestižan status. U narednom periodu NUPCG moći će da sprovodi stručnu obuku procjenitelja nekretnina i biće u prilici da im dodjeljuje prestižno Tegovino zvanje REV (Recognised European Valuer).
TEGoVA je evropska asocijacija koja okuplja 67 udruženja procjenitelja iz 36 zemalja i zastupa oko 70.000 procjenitelja širom Evrope
Procjenitelji nekretnina u Crnoj Gori napokon će imati priliku da na jednostavan način, u Crnoj Gori, steknu i unaprijede znanje iz oblasti procjene vrijednosti nekretnina na način što će pohađati našu stručnu obuku, koja je oprganizovana na jako kvalitetan način uz angažovanje vodećiih stručnjaka iz ove oblasti u zemlji i regionu. Samim tim postaće kandidati za sticanje REV oznake (licence), koju je prethodnih godina bilo moguće steći samo u inostranstvu.

Kvalitet i unapređenje profesije nam je uvijek bio na prvom mjestu, bez alternative, i kao proizvod toga je i došlo ovo prestižno priznanje. Tako će ostati i u narednom periodu, sigurno ćemo opravdati svoju ulogu i naše udruženje će ostati vodilja, pokretač i bukvalno sinonim za oblast procjene vrijednosti u Crnoj Gori.

U prostorijama Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore, 19.10.2017 u Podgorici, održan je prvi okrugli sto u organizaciji NUPCG.

Tema okruglog stola je bila „Procjena tržišne vrijednosti urbanizovanog zemljišta u postupcima eksproprijacije zemljišta sa planskom namjenom: saobraćajnice, pješačke aleje i zelene površine“ , moderator mr ekonomskih nauka Zoran Senić i akreditovani član NUPCG, predavač mr sc Melita Bestvina, predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.

'NUPCG Vas poziva da prijavite svoje učešće za seminare koje organizuje Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije (NUPS)

”NUPCG Vas poziva da prijavite svoje učešće za seminare koje organizuje Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije (NUPS) prema planu održavanja koji možete vidjeti ovdje.
Pored toga Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore (NUPCG) u svojoj organizaciji, u proljećnom dijelu kontinuirane profesionalne edukacije procjenitelja nekretnina ima zadovoljstvo pozvati Vas da prisustvujete Seminaru na temu: ”Ekonomski i finansijski aspekti procjene vrijednosti nepokretnosti”, koji će se održati u Podgorici dana 10.04.2017 godine, u Hotelu ‘’Aurel’’, ul. Josipa Broza Tita, naselje Stari Aerodrom – Podgorica.
U jesenjem dijelu (za 2017 godinu) kontinuirane profesionalne edukacije za procjenitelje nekretnina NUPCG organizuje:

  • – Seminar na temu: ”Utvrđivanje diskontne stope i njena upotreba u određivanju vrijednosti pojedinih oblika imovine”. Seminar će održati eminentni stručnjak – Prof. dr Milenko Popović iz Podgorice. Vrijeme i mjesto održavanja seminara bit će naknadno objavljeni;
  • – Okrugli sto na temu “Procjena tržišne vrijednosti urbanizovanog zemljišta u postupcima eksproprijacije zemljišta sa planskom namjenom: saobraćajnice, pješačke aleje i zelene površine”

Vrijeme i održavanje Okruglog stola bit će naknadno određeni.
NUPCG je u pregovorima sa više eminentnih stručnjaka iz naše zemlje, iz zemalja našeg regiona i Evrope u cilju održavanja stručnih radionica, okruglih stolova i seminara, gdje je dio ovih stručnih skupova planirano da se održi u naredna tri do četiri mjeseca.
Vašu preliminarnu zainteresovanost za prisustvo seminarima možete već sada poslati na mail odresu udruženja info@procjenitelji.org i na taj način dobiti mogućnost da prvi budete informisani o svim detaljima (vrijeme, mjesto, cijena…) s tim da ranom najavom Vašeg učešća na skupovima u organizaciji NUPCG stičete pravo pospusta za kotizaciju od minimum 20% .

Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore (NUPCG) u saradnji sa Nacionalnim Udruženjem Procenitelja Srbije

Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore (NUPCG) u saradnji sa Nacionalnim Udruženjem Procenitelja Srbije (NUPS) iz Beograda, organizuje Program stručne obuke za procjenitelje nekretnina ”Procjena vrijednosti nepokretnosti”. Program obuke NUPCG , Program obuke NUPS
Obuka je namijenjena licima koja se bave procjenama nepokretne imovine a nijesu do sada edukovani u skladu sa međunarodnim standardima procjene; licima koje se kod Osiguravajućih društava ili Banaka bave kontrolom i naručivanjem procjena; licima koja žele da ispune uslove u cilju apliciranja za prestižno zvanje Priznati evropski procjenitelj REV. Status REV je znak izvrsnog kvaliteta u procjeni nekretnina koji međunarodnim i domaćim klijentima, korisnicima izvještaja procjene nekretnina, ukazuje na kvalifikovanog procjenitelja koji je dosljedan visokim evropskim standardima prakse.
Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa međunarodno prepoznatim profesionalnim organizacijama procjenitelja, a koncipiran je tako da zadovoljava kriterijume za sticanje evropske oznake „Recognised European Valuer“ (REV) koju daje udruženje „The European Group of Valuers Associations“(TEGoVA).
Ovaj program obuke namijenjen je i osobama koje tek žele da se bave procjenama nepokretnosti, koje će na ovaj način odabrati pravi put i stručnom obukom steći znanje i dobiti smjernice kako na najkvalitetniji i najbrži način postići uslove i dostići standarde da dobiju neophodan lokalni sertifikat i kada se za to steknu uslovi – kroz članstvo u našem Udruženju, kroz praksu i prestižno zvanje REV.
Kandidati iz Crne Gore koji svoje učešće prijave preko NUPCG imaju posebne uslove i povoljnosti. Pored cijene koja je znatno povoljnija u odnosu na cijenu koji bi dobili na drugi način, kandidati obuku obavljaju dijelom u Podgorici, najvećim dijelom putem web-a. Polaganje završnog ispita je u Podgorici. Broj kandidata koji se mogu prijaviti je limitiran…
Zainteresovani kandidati za detalje u vezi sa obukom mogu se javiti NUPCG na mail info@procjenitelji.org ili putem telefona na br.069343692
Možete nas kontaktirati i lično, dolaskom na adresu Udruženja koje se nalazi u Podgorici – preko puta šoping centra Delta, Ulica studentska lamela 11 od: 08 do 16 časova.

Na proljećnoj Generalnoj Skupštini Evropskog udruženja asocijacije procjenitelja (TEGoVA)

Na proljećnoj Generalnoj Skupštini Evropskog udruženja asocijacije procjenitelja (TEGoVA) održanoj 21. aprila 2017. u Beogradu, u organizaciji Nacionalnog Udruženja Procenitelja Srbije, NUPCG/NAVM je postao pridruženi član TEGoVA—e (The European Group of Valuers Associations) koja je je evropska asocijacija neprofitnog karaktera, i zastupa interese kvalifikovanih procjenitelja 67 udruženja procjenjivača iz 36 država.
Više o TEGoVA i Generalnoj skupštini održanoj u Beogradu možete saznati ovdje.

Održan prvi seminar u organizaciji NUPSCG

U Hotelu Aurel, 10.04.2017 u Podgorici održan je prvi jednodnevni seminar u organizaciji NUPSCG.
Tema seminara je bila Ekonomski i finansijski aspekti procjene vrijednosti nepokretnosti. Predavač prof. Dr Dejan Erić, redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije.

Prvi seminar u organizaciji NUPCG

NUPCG organizuje jednodnevni seminar sa temom “EKONOMSKI I FINANSIJSKI ASPEKTI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI”

Predavač je prof. dr Dejan Erić, redovni profesor na profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u Beogradu; profesor na Univerzitetu Mediteran – Montenegro Business School; profesor u Ljetnjoj školi Univerziteta u Nici; profesor na doktorskim studijama Ekonomskog fakulteta u Košicama. Autor je velikog broja knjiga, naučnih i stručnih radova.

KOTIZACIJA: 80€ za članove NUPCG i 100 € za ostale (uplata na žiro račun 520-14839-81)

BODOVA za CPD(Continuing Professional Development): 4 CPD

PRIJAVA: Prijava za seminar je do petka 7.04.2017. godine

Agendu možete preuzeti ovdje SEMINAR 10.04.2017.

Prijava za edukativni program ,,Procjene vrijednosti nekretnina''

Prijava za edukativni program ,,Procjene vrijednosti nekretnina”
NUPCG u saradnji sa NUPS organizuje edukativni program “Procjene vrijednosti nekretnina”.
Polaznici edukativnog programa ostvaruju popust prijavom preko NUPCG. Edukativni program se može pratiti putem web-a.
Edukativni program Procjene vrijednosti nekretnina se bazira na smjernicama iz medjunarodnih standarda za procjenu. (IVS) i na evropskim standardima EVS.
Prijava za ovaj edukativni program je otpočela 23.01.2017 godine
Prijave kao i informacije se mogu dobiti upitom na info@procjenitelji.org

IVS 2017

U londonu je objavljena nova verzija Internacionalnih standardaprocjene (International Valuation Standards 2017) izdata od strane Medjunarodni Odbor za Standarde Procjene (International Valuation Standards Council (IVSC)
https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/consultation/IVS-review#tab-documents

Zakon o računovodstvu

U julu 2016 godine usvojen je Zakon o računovodstvu objavljen u “Službenom listu Crne Gore, br. 052/16 od 09.08.2016
Procjene vrijednosti,metodologija, licenciranje i ostalo vezano za poslove procjene vrijednosti imovine obuhvaćeno je članivima 24-33
http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=248374&rType=2&file=Zakon%20o%20racunovodstvu.doc

EVS 2016

U maju 2016 godine Evropski savez udruženja procjenitelja (The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA) je usvojila na konferenciji u Briselu standarde EVS 2016.
http://www.tegova.org/en/p4912ae3909e49

Rics standardi 2014

Standardi Kraljevske organizacije geodeta (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS)
http://www.rics.org/en-MEN/knowledge/professional-guidance/redbook/red-book-2014-in-full/