NUPCG – SPISAK OSNOVNIH ČLANOVA

 Ime i PrezimeSudski vještakOblast procjeneTelefonE-mailGrad
Dimitrije Radović
dipl.inž.maš.
Mašine i postrojenja069077679dradovic.me@gmail.comPodgorica
Igor Radojević
dipl.inž. maš
Mašine i postrojenja069212141
067212141
r.igor@t-com.mePodgorica
Nikša Bulatović
dipl.ecc
Nekretnine069402308niksab@t-com.mePodgorica
Rina Ivančević
mr građevinarstva
DANekretnine067589622rinaiv@t-com.mePodgorica
Tatjana Vujošević
mr građevinarstva
DANekretnine069358157tatjana.vujosevic@mrt.gov.mePodgorica
Ivana Marić
dipl.ecc
NENekretnine
067161530brokermaric@t-com.mePodgorica
Prof.dr Milenko PopovićDANekretnine i procjena kapitala069529927milenko.popovic@unimediteran.net Podgorica
Prof.dr Milan LakićevićDANekretnine i procjena kapitala067235835milanl@ac.me Podgorica
Zoran Bigović
spec. arhitekture
NENekretnine069698820z.biga88@gmail.comHerceg Novi
Jelena Kontić
dipl.inž.građ.
(spec. građ)
NENekretnine
067111148jelenakontic@buildmont.coNikšić
Filip Simović
Dipl. ekonomista
NENekretnine069672598filipsimovic@gmail.comPodgorica