Prvi seminar u organizaciji NUPCG

NUPCG organizuje jednodnevni seminar sa temom “EKONOMSKI I FINANSIJSKI ASPEKTI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI”

Predavač je prof. dr Dejan Erić, redovni profesor na profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u Beogradu; profesor na Univerzitetu Mediteran – Montenegro Business School; profesor u Ljetnjoj školi Univerziteta u Nici; profesor na doktorskim studijama Ekonomskog fakulteta u Košicama. Autor je velikog broja knjiga, naučnih i stručnih radova.

KOTIZACIJA: 80€ za članove NUPCG i 100 € za ostale (uplata na žiro račun 520-14839-81)

BODOVA za CPD(Continuing Professional Development): 4 CPD

PRIJAVA: Prijava za seminar je do petka 7.04.2017. godine

Agendu možete preuzeti ovdje SEMINAR 10.04.2017.