Na proljećnoj Generalnoj Skupštini Evropskog udruženja asocijacije procjenitelja (TEGoVA)

Na proljećnoj Generalnoj Skupštini Evropskog udruženja asocijacije procjenitelja (TEGoVA) održanoj 21. aprila 2017. u Beogradu, u organizaciji Nacionalnog Udruženja Procenitelja Srbije, NUPCG/NAVM je postao pridruženi član TEGoVA—e (The European Group of Valuers Associations) koja je je evropska asocijacija neprofitnog karaktera, i zastupa interese kvalifikovanih procjenitelja 67 udruženja procjenjivača iz 36 država.
Više o TEGoVA i Generalnoj skupštini održanoj u Beogradu možete saznati ovdje.