Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore (NUPCG) u saradnji sa Nacionalnim Udruženjem Procenitelja Srbije

Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore (NUPCG) u saradnji sa Nacionalnim Udruženjem Procenitelja Srbije (NUPS) iz Beograda, organizuje Program stručne obuke za procjenitelje nekretnina ”Procjena vrijednosti nepokretnosti”. Program obuke NUPCG ,Program obuke NUPS
Obuka je namijenjena licima koja se bave procjenama nepokretne imovine a nijesu do sada edukovani u skladu sa međunarodnim standardima procjene; licima koje se kod Osiguravajućih društava ili Banaka bave kontrolom i naručivanjem procjena; licima koja žele da ispune uslove u cilju apliciranja za prestižno zvanje Priznati evropski procjenitelj REV. Status REV je znak izvrsnog kvaliteta u procjeni nekretnina koji međunarodnim i domaćim klijentima, korisnicima izvještaja procjene nekretnina, ukazuje na kvalifikovanog procjenitelja koji je dosljedan visokim evropskim standardima prakse.
Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa međunarodno prepoznatim profesionalnim organizacijama procjenitelja, a koncipiran je tako da zadovoljava kriterijume za sticanje evropske oznake „Recognised European Valuer“ (REV) koju daje udruženje „The European Group of Valuers Associations“(TEGoVA).
Ovaj program obuke namijenjen je i osobama koje tek žele da se bave procjenama nepokretnosti, koje će na ovaj način odabrati pravi put i stručnom obukom steći znanje i dobiti smjernice kako na najkvalitetniji i najbrži način postići uslove i dostići standarde da dobiju neophodan lokalni sertifikat i kada se za to steknu uslovi – kroz članstvo u našem Udruženju, kroz praksu i prestižno zvanje REV.
Kandidati iz Crne Gore koji svoje učešće prijave preko NUPCG imaju posebne uslove i povoljnosti. Pored cijene koja je znatno povoljnija u odnosu na cijenu koji bi dobili na drugi način, kandidati obuku obavljaju dijelom u Podgorici, najvećim dijelom putem web-a. Polaganje završnog ispita je u Podgorici. Broj kandidata koji se mogu prijaviti je limitiran…
Prisustvo seminarima i okruglim stolovima koje obezbjeđuje NUPCG, polaznicima obezbjeđuje CPD bodove za profesionalnu kontinuiranu edukaciju.
Zainteresovani kandidati za detalje u vezi sa obukom mogu se javiti NUPCG na mail info@procjenitelji.org ili putem telefona na br.069343692
Možete nas kontaktirati i lično, dolaskom na adresu Udruženja koje se nalazi u Podgorici – preko puta šoping centra Delta, Ulica studentska lamela 11 od: 08 do 16 časova.