NUPCG obavještava zainteresovane kandidate da organizuje obuku za procjenu nekretnina

Obuka se izvodi u saradnji sa Nacionalnim udruženjem procjenitelja Srbije (NUPS).
Ciklus jesenje Obuke procjenitelja počinje 08.11.2017, predavanja se završavaju 15.12.2017 godine.
Završni rad se predaje do 31.12.2017 godine, a održavanje ispita je planirano krajem januara / početkom
februara 2018 godine.
NUPCG i NUPS zadržavaju pravo pomjeranja datuma, kako početka tako i završetka programa, kao i
pravo pomjeranja termina održavanja pojedinačnih Modula i ispita.
Polaznici su obavezni da pohađaju pun sadržaj kursa. Neispunjavanje obaveze prisustva će se odraziti na
kontinuiranu i finalnu evaluaciju polaznika. Ukoliko kandidat ne odsluša planirani program ili njegov dio,
gubi mogućnost polaganja ispita, a program se mora obnoviti, pri čemu, obnovom slušanja programa
kandidat nije oslobođen plaćanja ukupne cijene ovog edukativnog programa. Dakle, obnavlja slušanje
ispita i plaća nanovo punu cijenu.

  Cijena edukativnog programa:

 • – za članove NUPCG je 1.150 eura
 • – kandidati koji nijesu članovi NUPCG plaćaju 1.350 eura

U cijenu nije uračunata bankarska provizija za uplatu. Uplata za edukativni program je bespovratna u
slučaju spriječenosti pohađanja, osim u slučaju bolesti i/ili privremene onesposobljenosti za rad. Na
navedene cijene se ne obračunava i ne dodaje PDV ukoliko su uplate iz Crne Gore u eurima. Iznos je
moguće platiti u 3 rate koje moraju biti izmirene do kraja programa.
Mogućnost odloženog plaćanja i popusta u cijeni programa je predviđena za firme ili organizacije koje
prijavljuju više od dva polaznika (dakle, 3 ili više polaznika).
Instrukcije za plaćanje kandidati mogu dobiti u prostorijama NUPCG.
Cijena završnog ispita, zajedno sa izradom potvrde o pohađanom edukativnom programu i položenom
ispitu, je 200 eura, bespovratno. Na navedenu cijenu se ne obračunava i ne dodaje PDV ukoliko su uplate
iz Crne Gore u eurima. U cijenu nije uračunata bankarska provizija za uplatu.
Svi zainteresovani su u obavezi da dostave popunjen formular prijave lično u prostorije NUPCG ili na
mail: info@procjenitelji.org. U slučaju da prijavljujete polaznike iz drugih država omogućena Vam je
uplata iz inostranstva, pri čemu će Vam, na Vaš upit, biti dostavljena instrukcija i račun za uplatu.
Cijena programa je ista za pravna i fizička lica.
Za sve dodatne informacije, prijave i instrukcije za plaćanje, možete se obratiti na email
info@procjenitelji.org ili na telefon 020-220-413 i na mob.tel.br. 069-343-692.

Literatura koja prati predavanja i program je na srpskom ili crnogorskom jeziku. Dodatna literatura je
takođe na srpskom ili crnogorskom jeziku. Svu literaturu učesnici dobijaju u elektronskom obliku ili na
CD-u.
Učesnici programa tokom obuke biraju jednu nekretninu koju će procijeniti i time uraditi završni ispitni
rad na ovom edukativnom programu.
Nakon poslednjeg termina predavanja ostavljen je rok od 14 dana da se preda izvještaj procjene koji je
rađen individualno, a nakon toga, u roku od 15-30 dana je ispitni termin. Navedeni termini mogu biti
izmijenjeni ukoliko se ukaže potreba za tim.
Članove ispitne komisije bira UO i komisija u svom sastavu ima 4 člana.
Ispit se sastoji iz:
– Pismenog dijela gdje procjenitelji rade test sa 80 pitanja sa ponuđenim odgovorima i dva zadatka
– Usmenog dijela ispita gdje se pred komisijom brani rad, a komisija ocjenjuje sam rad kao i odbranu
rada.
Ispit se prijavljuje i plaća nezavisno od programa, a svaki izlazak na ispit ili njegov dio zahtijeva uplatu
ispitne prijave.
Da bi kandidat uspješno savladao program mora postići uspjeh od barem 60% na svim segmentima
ponaosob (test, zadaci, rad, usmena odbrana).
Tokom održavanja programa planirano je održavanje 23 redovna modula, koji su organizovani u
jednodnevnim predavanjima.
Nakon poslednjeg dana predavanja omogućeno je učesnicima 14 dana za završetak procjene koju rade
tokom obuke, i još 15-30 dana za pripremu za ispit.
Napomena: kandidati sve aktivnosti završavaju u Podgorici. Module prate putem web-a ili u
edukativnom centru NUPCG u Podgorici, tako da nemaju obavezu odlaska u Beograd, čime imaju
značajne uštede u smislu troškova po osnovu prevoza, smještaja, ishrane, vremena potrebnog za
putovanja i ne plaćaju PDV ukoliko su uplate iz Crne Gore u eurima.

 • Ograničen je broj polaznika – prijave se registruju po redosljedu prispijeća prijave
 • Kandidati koji su članovi ili žele biti osnovni članovi NUPCG plaćaju = 1,150 €.
  Članstvom u NUPCG stiče se pravo praćenja svih aktivnosti u organizaciji NUPCG i naših
  pratnera po povoljnijim uslovima.
 • Kandidati koji nijesu članovi NUPCG plaćaju = 1.350 €