SMJERNICE O AUTOMATIZOVANIM MODELIMA PROCJENE I NOVI EVROPSKI STANDARD

Na generalnoj skupštini održanoj u Marseju u subotu, 28. oktobra 2017 godineje usvojen novi evropski standard EVS 6 ,, Automatizovani modeli procjene” (Automated Vaaluation Models AVM), kao i Evropska smjernicaza procjenu EVGN 11 ,, Korišćenje statisičkih alatki od strane procjenitelja”

Evropski standard za procjenu EVS 6

Automatizovani modeli procjene ne mogu proizvesti procjenu koja je u saglasnosti sa EVS nezavisno od procesa

procjene koji je, između ostalog, zasnovan na inspekciji nekretnine koju obavlja procenitelj i primjene

procjeniteljevog profesionalnog prosuđivanja.

U slučaju kada se koristi, automatizovani model procjene je samo alatka koja pomaže procjenitelju prilikom vrednovanja nekretnine, za čiju je procjenu on i dalje odgovoran

EVGN 11

    • obezbjedjuje smjernice o

    • Preduslovima za korišćenje automatizovanih modela procjene
    • Ograničenjima u korišćenju automatizovanih modela procjene kada se steknu preduslovi za njegovo korišćenje
    • Procjeni portofilia

Više o svemu će biti objavljeno u januarkom izdanju magazina European Valuer

Krzysztof Grzesik REV
Chairman of the Board of TEGoVA

Michael P. Reinberg REV
Chairman, European Valuation Standards Board