“UPRAVA ZA NEKRETNINE – NADLEŽNOST, PODACI I USLUGE”

NACIONALNO UDRUŽENJE PROCJENITELJA CRNE GORE

u saradnji sa

UPRAVOM ZA NEKRETNINE CRNE GORE

organizuje SEMINAR na temu

„UPRAVA ZA NEKRETNINE – NADLEŽNOST, PODACI I USLUGE“

Teme koje će biti obrađene u toku seminara su:

– Organizacija i nadležnosti Uprave za nekretnine;

– Zakonska regulativa

– Katastarske evidencije

– Državni premjer i uspostavljanje evidencije katastra nepokretnosti;

– Korišćenje raspoloživih podataka i usluga Uprave za nekretnine – praktični primjeri korišćenja web servisa.

Teme seminara, u zavisnosti od broja i strukture prijavljenih učesnika, biće obrađene u skladu sa zahtjevima i nadležnostima u obavljanju poslova i oblasti interesovanja. Stoga, molimo sve zainteresovane da u prijavnom listu kandiduju teme za koje su zainteresovani i postave konkretna pitanja koja su vezana za materiju koju obrađujemo, kako bi do odžavanja seminara pripremili neophodan materijal i odgovor.

Predavač: mr. Dragan Kovačević, dip. inž. geodezije – Direktor Uprave za nekretnine Crne Gore

Saradnik: Mirjana Ljumović, dipl. inž.elekt. – Informacioni sistem Uprave za nekretnine

AGENDA

09.30 – 10.00 Registracija
10.00 – 11.30 Predavanje

11:30 – 12:00 Pauza

12:00 – 14:00 Nastavak predavanja

LOKACIJA KOTIZACIJA

Zgrada Uprave za nekretnine, za članove NUPCG-a – 100,00 eura

ul Bracana Bracanovića bb, za ostale zainteresovane – 130,00 eura

IV sprat – Multimedijalna sala

UZN lokacija na Google Maps

Description: Description: Description: Učesnicima seminara dodjeljujemo 5 CPD bodova (kontinuirane profesionalne edukacije)

Učesnicima seminara dodjeljujemo 4 CPD bodova

23.decembar 2017
Uprava za nekretnine Crne Gore – Podgorica
10:00h – 14:00h