NUPCG organizuje SEMINAR, na temu : PRINOSNA METODA
cae581b9-e807-4cbe-aca4-454ce81d9ee8

NUPCG organizuje SEMINAR, na temu : PRINOSNA METODA

Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore – NUPCG organizuje SEMINAR, na temu:

PRINOSNA METODA

Predavač: Prof.dr. Milan Lakićević – profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici -Univerziteta Crne Gore

– Seminar će se održati u Podgorici u hotelu “Aurel” 23.02.2018 godine sa početkom u 09 časova. Predviđeno trajanje seminara je 3 sata, od 09 – 12 časova.

– Tip stručne aktivnosti – formalan

– Učesnicima seminara dodjeljujemo 3 CPD bodova (u smislu kontinuirane profesionalne edukacije)

– Mjesto održavanja seminata će se naknadno objaviti.

– Cijena kotizacije:

Ø Za članove NUPCG .…. = 100,00 €

Ø Za druge učesnike……… = 130,00 €

Za bliže informacije možete se obratiti na mail info@procjenitelji.org

ili putem telefona na br. 020-220-413 ili na mob.tel.br. 069-343-692

Takođe Vas obavještavamo da u prvoj polovini Marta NUPCG organizuje seminar na temu:

’’Sekularna stagnacija, kamatne stope i procjene vrijednosti’’

Predavač: Profesor MILENKO M. POPOVIC, Ph D – Fakultet za poslovne studije Montenegro Business School Univerzitet Mediteran

– Seminar će se održati u Podgorici, 10.03.2018 godine. u hotelu “Aurel” u 12:00 sati.

– Predviđeno trajanje seminara je 4 sata.

– Tip stručne aktivnosti – formalan

– Učesnicima seminara dodjeljujemo 4 CPD bodova (u smislu kontinuirane profesionalne edukacije)

– Cijena kotizacije:

Ø Za članove NUPCG .…. = 100,00 €

Ø Za druge učesnike……… = 130,00 €

Za bliže informacije možete se obratiti na mail info@procjenitelji.org

ili putem telefona na br. 020-220-413 ili na mob.tel.br. 069-343-692

Najava: Okrugli sto na temu:

’’Ekonomski vijek trajanja objekata’’

Rana najava održavanje okruglog stola je u cilju blagovremenog dostavljanja prijedloga, sugestija, nedoumica i pitanja, kako bi se učesnicima na jedan kvalitetan i sveobuhvatan način dali odgovori na postavljena pitanja, koja već sada možete slati na: info@procjenitelji.org

– Okrugli sto će se održati u Podgorici, u periodu od 15.03. – 15.04.2018 godine. Tačno mjesto i vrijeme održavanja okruglog stola će se naknadno objaviti.

– Predviđeno trajanje okruglog stola je 2 sata.

– Tip stručne aktivnosti – neformalan.

– Učesnicima okruglog stola dodjeljujemo 2 CPD bodova (u smislu kontinuirane profesionalne edukacije)

– Cijena kotizacije: besplatno.