Obrazovni program “Procjena vrijednosti nepokretnosti”.

Ovim putem Vas želimo informisati da Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore-NUPCG, u saradnji sa našim partnerima Nacionalnim Udruženjem Procenitelja Srbije–NUPS, organizuje obrazovni program “Procjena vrijednosti nepokretnosti”.

Ovaj program obuke namijenjen je zaposlenima u bankama i osiguravajućim društvima koji se bave kontrolom i naručivanjem procjena, ili se u svakodnevnom obavljanju posla srijeću sa procjenama. Program je takođe namijenjen i licima koja se bave procjenama nepokretne imovine a nijesu do sada edukovani u skladu sa međunarodnim standardima procjene, kao i licima koja žele da ispune uslove u cilju apliciranja za prestižno zvanje Priznati evropski procjenitelj REV. Dakle, uspješan završetak obuke je sastavni dio uslova za dobijanje REV oznake.

Status REV je znak izvrsnog kvaliteta u procjeni nekretnina koji međunarodnim i domaćim klijentima, korisnicima izvještaja procjene nekretnina, ukazuje na kvalifikovanog procjenitelja koji je dosljedan visokim evropskim standardima prakse.

Edukativni program za obuku preocjenitelja nepokretne imovine počinje 31.03.2018 godine, predavanja se završavaju 22.05.2018 godine. Kandidati koji se prijave za naš program obuke najveći broj modula prate putem web-a, izuzetak su tri modula koja će kandidati pratiti u edukativnom centru NUPCG u Podgorici.

Ograničen je broj polaznika – prijave se registruju po redosljedu prispijeća prijave.