U hotelu Aurel, 10. marta 2018. godine, održan je seminar na temu “Sekularna stagnacija, kamatne stope i procjene vrijednosti”

U hotelu Aurel, 10. marta 2018. godine, održan je seminar na temu “Sekularna stagnacija, kamatne stope i procjene vrijednosti”. Predavač je bio prof. Milenko M. Popović, Ph D, profesor na Fakultetu za poslovne studije pri Univerzitetu Mediteran.