NUPCG najavljuje Seminar “Ekonomski vijek i tri vrste amortizacije”

Predavač- Danijela Ilić, FRICS, REV.

Seminar će se održati u Podgorici – Hotel Aurel, 14.04.2018 godine, u 14 h

Zainteresovani učesnici seminara mogu da pripreme pitanja na temu amortizacije, kao i na pitanja u vezi sa ekonomskim vijekom trajanja objekta. Rok za dostavljanje pitanja je 10.04.2018 godine, na mail info@procjenitelji.org .

Nakon seminara je predvidjena diskusija na zadate teme, kao i donošenje zaključaka kojih bi se svi članovi NUPCG u daljem radu pridržavali.

Učesnicima seminara se dodjeljuje 4 CPD boda u smislu kontinuirane profesionalne edukacije. procjenitelja.

Kotizacija ua učešće na seminaru je

-100 € za članove NUPCG

-130 € za ostale učesnike seminara