Završni ispit polaznika Jesenjeg ciklusa

Obavještenje
Završni ispit polaznika Jesenjeg ciklusa obuke procjenitelja održava 14.04.2018 godine u edukativnom centru NUPCG u Podgorici, sa početkom u 09 časova.
Sve dodatne informacije u vezi sa istim mogu se dobiti na mail info@procjenitelji.org kao i na brojeve telefona

tel. 020-220-413 ; mob.tel. 069-343-692.