Razmotriti mogućnost sardanje sa Evropskim udruženjem procjenitelja

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, istakao je na današnjem sastanku sa predsjednikom Evropskog udruženja procjenitelja TEGoVA Krzysztof Grzesikom, da adekvatna procjena vrijednosti nepokretnosti doprinosi stabilnosti finansijskog sistema.

Guverner je saopštio da će se CBCG, u narednom periodu, fokusirati na dalje unapređenje ovog segmenta i razmotriti mogućnost saradnje sa Evropskim udruženjem procjenitelja.

Grzesik je istakao da Evropska centralna banka preporučuje EVS za procjenu kolaterala banaka i dodao da implementacija ovih standarda doprinosi bezbjednosti i sigurnosti tržišta nekretnina i hipotekarnih kredita.

https://www.cdm.me/ekonomija/razmotriti-mogucnost-sardanje-sa-evropskim-udruzenjem-procjenitelja/