Proljećna generalna skupština TEGoVA

Proljećna generalna skupština TEGoVA održana je 17-19 maja 2018 god. u Estorilu, Portugal.

Sve informacije sa navedenog događaja se mogu preuzeti sa website TEGoVA,

https://www.tegova.org/en/p4f0e8982b8730]