NUPCG OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANE KANDIDATE DA ORGANIZUJE OBUKU ZA PROCJENU NEKRETNINA
Studying concept closeup of an open textbook with a pen resting in the centre

NUPCG OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANE KANDIDATE DA ORGANIZUJE OBUKU ZA PROCJENU NEKRETNINA

Obuka se izvodi u saradnji sa Nacionalnim udruženjem procjenitelja Srbije (NUPS).
Ciklus jesenje Obuke procjenitelja počinje 21.09.2018., predavanja se završavaju 26.10.2018. godine. Rok za predaju Ispitnog rada je 14 dana od dana poslednjeg predavanja. Termin održavanja ispita biće naknadno objavljen.
.
NUPCG i NUPS zadržavaju pravo pomjeranja datuma, kako početka tako i završetka programa, kao i
pravo pomjeranja termina održavanja pojedinačnih Modula i ispita.
Polaznici su obavezni da pohađaju pun sadržaj kursa. Neispunjavanje obaveze prisustva će se odraziti na
kontinuiranu i finalnu evaluaciju polaznika. Ukoliko kandidat ne odsluša planirani program ili njegov dio,
gubi mogućnost polaganja ispita, a program se mora obnoviti, pri čemu, obnovom slušanja programa
kandidat nije oslobođen plaćanja ukupne cijene ovog edukativnog programa. Dakle, obnavlja slušanje
ispita i plaća nanovo punu cijenu.

Cijena edukativnog programa:
– za članove NUPCG je 1.150 eura
– kandidati koji nijesu članovi NUPCG plaćaju 1.350 eura

U cijenu nije uračunata bankarska provizija za uplatu. Uplata za edukativni program je bespovratna u
slučaju spriječenosti pohađanja, osim u slučaju bolesti i/ili privremene onesposobljenosti za rad. Na
navedene cijene se ne obračunava i ne dodaje PDV ukoliko su uplate iz Crne Gore u eurima. Iznos je
moguće platiti u 3 rate koje moraju biti izmirene do kraja programa.
Mogućnost odloženog plaćanja i popusta u cijeni programa je predviđena za firme ili organizacije koje
prijavljuju više od dva polaznika (dakle, 3 ili više polaznika).
Instrukcije za plaćanje kandidati mogu dobiti u prostorijama NUPCG.
Cijena završnog ispita, zajedno sa izradom potvrde o pohađanom edukativnom programu i položenom
ispitu, je 200 eura, bespovratno. Na navedenu cijenu se ne obračunava i ne dodaje PDV ukoliko su uplate
iz Crne Gore u eurima. U cijenu nije uračunata bankarska provizija za uplatu.
Svi zainteresovani su u obavezi da dostave popunjen formular prijave lično u prostorije NUPCG ili na
mail: info@procjenitelji.org. U slučaju da prijavljujete polaznike iz drugih država omogućena Vam je
uplata iz inostranstva, pri čemu će Vam, na Vaš upit, biti dostavljena instrukcija i račun za uplatu.
Cijena programa je ista za pravna i fizička lica.
Za sve dodatne informacije, prijave i instrukcije za plaćanje, možete se obratiti na email
info@procjenitelji.org ili na telefon 020-220-413 i na mob.tel.br. 069-343-692.
Literatura koja prati predavanja i program je na srpskom ili crnogorskom jeziku. Dodatna literatura je
takođe na srpskom ili crnogorskom jeziku. Svu literaturu učesnici dobijaju u elektronskom obliku ili na
CD-u.
Učesnici programa tokom obuke biraju jednu nekretninu koju će procijeniti i time uraditi završni ispitni
rad na ovom edukativnom programu.
Nakon poslednjeg termina predavanja ostavljen je rok od 14 dana da se preda izvještaj procjene koji je
rađen individualno, a nakon toga, u roku od 15-30 dana je ispitni termin. Navedeni termini mogu biti
izmijenjeni ukoliko se ukaže potreba za tim.
Članove ispitne komisije bira UO i komisija u svom sastavu ima 4 člana.
Ispit se sastoji iz:
– Pismenog dijela gdje procjenitelji rade test sa 80 pitanja sa ponuđenim odgovorima i dva zadatka
– Usmenog dijela ispita gdje se pred komisijom brani rad, a komisija ocjenjuje sam rad kao i odbranu
rada.
Ispit se prijavljuje i plaća nezavisno od programa, a svaki izlazak na ispit ili njegov dio zahtijeva uplatu
ispitne prijave.
Da bi kandidat uspješno savladao program mora postići uspjeh od barem 60% na svim segmentima
ponaosob (test, zadaci, rad, usmena odbrana).
Tokom održavanja programa planirano je održavanje 23 redovna modula, koji su organizovani u
jednodnevnim predavanjima.
Nakon poslednjeg dana predavanja omogućeno je učesnicima 14 dana za završetak procjene koju rade
tokom obuke, i još 15-30 dana za pripremu za ispit.
Napomena: kandidati sve aktivnosti završavaju u Podgorici. Module prate putem web-a ili u
edukativnom centru NUPCG u Podgorici, tako da nemaju obavezu odlaska u Beograd, čime imaju
značajne uštede u smislu troškova po osnovu prevoza, smještaja, ishrane, vremena potrebnog za
putovanja i ne plaćaju PDV ukoliko su uplate iz Crne Gore u eurima.
Ograničen je broj polaznika – prijave se registruju po redosljedu prispijeća prijave
Kandidati koji su članovi ili žele biti osnovni članovi NUPCG plaćaju = 1,150 €.
Članstvom u NUPCG stiče se pravo praćenja svih aktivnosti u organizaciji NUPCG i naših
pratnera po povoljnijim uslovima.
Kandidati koji nijesu članovi NUPCG plaćaju = 1.350 €