NUPCG organizuje seminar „Poreski sistem Crne Gore“

NUPCG organizuje seminar „Poreski sistem Crne Gore“, koji će se održati 2.11.2018. god. u hotelu Aurel, sa početkom u 14h. Predavač: Prof. dr Milan Lakićević
Predvidjeno trajanje seminara je 3 sata. Tip stručne aktivnosti- formalan.
Učesnicima seminara biće dodijeljena 3 CPD boda.