Seminar na temu “Procjena vrijednosti benzinskih pumpi”

Nacionalno Uruženje Procjenitelja Crne Gore organizuje seminar na temu:
,, Procjena vrijednosti benzinskih pumpi”
Predavanjem će biti obuhvaćeno sledeće: lokacija, odredjivanje i prepoznavanje najbolje lokacije, tip i sadrzaj objekta, karakteristike, tipovi zgrada, brojanje saobracaja i objasnjenje rezultata, izrada budzeta investicije, odredjivanje neophodne opreme, odredjivanje planirane prodaje, izrada trade area analize, definisanje parametara za NPV kalkulaciju, objasnjenje NPV kalkulacije na primeru procene benziske stanice.
PREDAVAČ: Rade Nejčev, gradj. inž, REV, koji radi na poziciji eksperta za razvoj maloprodajne mreže u međunarodnoj naftnoj industriji.
Seminar će se održati u Podgorici, u hotelu aurel, ul Josipa Broza Tita, 08.06.2019. godine sa početkom u 09:30 h.
Predvidjeno trajanje seminara je 4 sata.
Seminar se boduje sa 4 CPD.
Informacije se mogu dobiti na e-mail info@procjenitelji.org

Agenda seminara