You are currently viewing Proljećna skupština TEGoVA-e

Proljećna skupština TEGoVA-e

U Dubrovniku, Hrvatska, održana je Generalna skupština TEGoVA-e u organizaciji Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP). Skupštini je ispred NUPCG prisustvovao predsjednik udruženja, Milan Mirković.
Na skupštini su učestvovali govornici iz Kanade, Kine, Hrvatske, Albanije, poljske i SADa, a medju učesnicima konferencije bilo je i 12 članova Upravnog odbora iiBVa (Medjunarodni istitut za vrednovanje poslovanja). Takodje je na skupštini govorio i učestvovao generalni sekretar IACVS (Medjunarodne asocijacije ovlašćenih specijalista za vrednovanje) Bob Bracket iz SAD, kao i predstavnici Kanadskog instiuta za procjenu AIC.
Delegacija TEGoVA-e na čelu sa predsjednikom, Krziztofom Grzesikom, sastala se sa bordom iiBV-a kako bi razgovarali o budućoj saradnji.