Edukativni program za obuku procjenitelja nepokretne imovine

Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore-NUPCG, u saradnji sa  Nacionalnim Udruženjem Procenitelja Srbije–NUPS, organizuje obrazovni program “Procjena vrijednosti nepokretnosti”.

Edukativni program za obuku procjenitelja nepokretne imovine počinje 27.09.2019 godinepredavanja se završavaju 03.11.2019 godine. Kandidati koji se prijave za naš program obuke najveći broj modula prate putem web-a, izuzetak su tri modula koja će kandidati pratiti u edukativnom centru NUPCG u Podgorici.

 

Ograničen je broj polaznika – prijave se registruju po redosljedu prispijeća prijave.

Formular prijave

Jesen 2019 Obuka procjenitelja nepokretnosti

Obuka procjenitelja nepokretnosti NUPCG – NUPS Jesen 2019