TEGoVA Generalna jesenja skupština u Sofiji

Naše udruženje je dalo doprinos radu TEGoVA Generalne jesenje skupštine u Sofiji 12.oktobra 2019.
godine.
Više od 95 predstavnika 50 udruženja za procjene iz 30 zemalja, uključujući Argentinu, Meksiko i SAD,
prisustvovalo je jesenjoj Generalnoj skupštini TEGoVA-e u Sofiji. Domaćin skupštine je bila Komora
nezavisnih procenjivača u Bugarskoj (CIAB).
Glavni posao se odnosio na usvajanje završnih tekstova Evropskih standarda za procjenu vrijednosti (EVS
2020) i Evropskih standarda procjene poslovanja (EBVS 1. izdanje) nakon prezentacija Majkla Reinberga
(predsedavajući), Jeremija Moodi-a, Cedric Perriere-a i Angelosa Simos-a iz Odbora za Evropske
standarde za procjenu vrijednosti i Danijele Ilić, Predsednice Odbora za Evropske standarde procjene
poslovanja. Oba standarda je usvojila Generalna skupština.
 Usvojeni su Evropski standardi za procjenu EVS 2020 i odobrena je njihova objava u Briselu u
maju 2020. godine
 Usvojeno je i prvo izdanje Evropskih standarda za procjenu poslovanja i odobrena je njihova
objava u Varšavi u martu 2020. godine.