VRIJEDNOST U EKSPROPRIJACIJI

KAKO SE UTVRĐUJE VRIJEDNOST U EKSPROPRIJACIJI, U ČEMU SE RAZLIKUJE U ODNOSU NA TRŽIŠNU VRIJEDNOST, NA KOJI NAČIN SE VREDNUJE UVEĆANJE/UMANJENJE VRIJEDNSOTI PREOSTALOG DIJELA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI, KAKO SE SVE OVO PRIMJENJUJE U PRAKSI…

NA OVA, I NIZ DRUGIH PITANJA, DILEMA I NEDOUMICA, VEZANO ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI U EKSPROPRIJACIJI IMATE PRILIKU DA DOBIJETE ODGOVOR NA PREDSTOJEĆEM SEMINARU U ORGANIZACIJI NUPCG-A.

Molim Vas da, ukoliko ste zainteresovani, popunite i pošaljete prijavni formular koji je u prilogu.

Nakon što pošaljete prijavni formular, stići će Vam i račun za uplatu.

Seminar „Vrijednost u eksproprijaciji“, će se u organizaciji NUPCG – a, održati 26.10.2019. god. u hotelu Aurel, sa početkom u 09.00h.