Seminari koji će se u organizaciji NUPCG – a održati 26.12.2019. godine u hotelu Aurel
Studying concept closeup of an open textbook with a pen resting in the centre

Seminari koji će se u organizaciji NUPCG – a održati 26.12.2019. godine u hotelu Aurel

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na predstojećim seminarima koji će se u organizaciji NUPCG – a održati 26.12.2019. godine u hotelu Aurel, prvi sa početkom u 09.00h i drugi sa početkom u 12:30h (13:30h).

Seminar na temu „Kontrola izvještaja o procjeni drugog procjenitelja u skladu sa Međunarodnim standardima za procjenu“
namijenjen je svima koji se bave kontrolom izveštaja o procjeni urađenih od strane drugog procjenitelja, ali isto tako i samim procjeniteljima koji žele da unaprijede svoj način izvještavanja, i da iz ugla „kontrolora“ provjere i usavrše svoje postupke i izradu preciznijeg i konzistentnijeg izvještaja o procjeni. Seminar je primenljiv na sve vrste predmeta procjene, pri čemu će primjeri biti vezani za procjenu vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Seminar na temu „Specifičnosti postupka procjene, potrebnih analiza i sadržaja izvještaja o procjeni za finansijsko izvještavanje“
namijenjen je svima koji se bave procjenama za svrhe finansijskog izvještavanja, kao i korisnicima ovakvih izvještaja o procjeni, kao što su revizori, vlasnici, direktori, finansijski direktori, šefovi računovodstva, i sl.

Predavač: Vesna Stefanović, ASA, REV – Predsjednik UO NUPSa

Agenda seminara br.1 Kontrola izvještaja drugog procjenitelja

Prijava za seminar br.1 Kontrola izvještaja drugog procjenitelja

Agenda seminara br.2 Procjene za finanasijsko izvještavanje

Prijava za seminar br.2 Procjene za finansijsko izvještavanje