U organizaciji NUPCG, 26.2.2019. održana su dva seminara.

Predavač: Vesna Stefanović, ASA, REV – Predsjednik UO NUPSa. Teme seminara su bile:
„Kontrola izvještaja o procjeni drugog procjenitelja u skladu sa Međunarodnim standardima za procjenu“
„Specifičnosti postupka procjene, potrebnih analiza i sadržaja izvještaja o procjeni za finansijsko izvještavanje“