EDUKACIJA NUPCG-A PUTEM WEB – SEMINARA
business hand typing on a laptop keyboard with Webinar homepage on the computer screen learning internet website web page concept.

EDUKACIJA NUPCG-A PUTEM WEB – SEMINARA

Obavještavamo vas da smo u saradnji sa NUPS-om, svim svojim članovima i ostalim zainteresovanima obezbijedili kontinuiranu profesionalnu edukaciju (CPD), putem WEB-a, po povoljnijim uslovima.

Uzimajući u obzir novonastale okolnosti prisustva virusa COVID-19, u želji da svojim odgovornim odnosom damo svoj doprinos, ujedno i podršku NKT (Nacionalnom koordinacionom tijelu) NUPCG je odložio aktivnosti  održavanja planiranih seminara za tekuću 2020. godinu-do daljnjeg, u cilju eliminisanja potencijalnih rizika po tom osnovu.

Kako bi održali odgovoran odnos prema struci i dobru ”kondiciju”, a sve u vezi i sa obaveznom kontinuiranom profesionalnom edukacijom procjenitelja, za potrebe obezbjeđivanja minimalno propisanih 20 CPD bodova godišnje,

Edukacija za 2020 godinu NUPCG će se vršiti putem WEB – seminara

Pored već postojećeg popusta koje NUPS primjenjuje za sve članove našeg Udruženja (ista cijena kao za članove NUPS), ovim putem za članove NUPCG obezbijeđene su i dodatne povoljnosti, koje podrazumijevaju:

–        10% nižu cijenu za prijavu WEB-inara, preko NUPCG

–        Procjenitelji koji izvrše prijavu (dostave dokaz o uplati) za praćenje WEB-inara preko NUPCG, oslobađaju se i dodatnih troškova – provizije plaćanja prema inostranstvu.

Za zainteresovane, koji nijesu članovi NUPCG povoljnost podrazumijeva:
Procjenitelji koji izvrše prijavu (dostave dokaz o uplati) za praćenje WEB-inara preko NUPCG, oslobađaju se dodatnih troškova – provizije plaćanja prema inostranstvu.

NAPOMENA: podsjećamo, da svi procjenitelji nosioci REV profesionalne oznake izvrsnosti, kao i članovi NUPCG koji imaju namjeru da u predstojećem periodu apliciraju za REV Sertifikat, imaju obavezu da u toku ove kalendardske godine obezbijede minimum 20 sati kontinuirane profesionalne edukacije (20 CPD bodova).

Dakle, preporuka je da u ovim okolnostima, to upravo bude putem WEB – edukacije.

U prilogu je Program webinara kontinuirane edukacije 2020.

*Webinari kod kojih je naznačeno „Dostupno u toku 2020“ nisu još uvijek aktivni.

Prijave i dokaze o uplati slati na mejl Nacionalog udruženja procjenjitelja info@procjenitelji.org