Poziv za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja

Obavještavamo sve zainteresovane za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja, da je rok za dostavljanje potrebne dokumentacije 13. novembar 2020. godine.

Kandidati koji apliciraju za zvanje Ovlašćenog procjenitelja, a ne žele aplicirati za REV, ne treba da šalju popunjene formulare – Izjava o prihvatanju obaveze nosioca REV i Formular za REV sertifikat.

Za sticanje sertifikata potrebno je, osim potpisanih formulara u prilogu:

– dokaz o 5 godina radnog staža u struci;

– dokaz o 3 godine rada na procjenama vrijednosti nekretnina;

– potvrda o završenoj odgovarajućoj stručnoj obuci;

– potvrda o položenom ispitu iz oblasti procjene vrijednosti;

– polisa profesionalnog osiguranja za poslove procjene vrijednosti nekretina;

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog kojeg zakonski i moralno nije podoban za obavljanje poslova procjene vrijednosti;

– dokazi o ostvarenim satima kontinuiranog profesionalnog razvoja u toku predhodne i tekuće godine;

– lista najmanje 20 procjena nepokretnosti urađenih u poslednje dvije godine;

– dva izvještaja o procjeni vrijednosti nekretnina, u oba primijenjena bar dva pristupa procjene vrijednosti.

Kandidatima koji zadovoljavaju uslove komisija za akreditaciju određuje termin za intervju.

Cijena intervjua je 200€. Kandidat treba da dostavi dokaz o uplati minimum sedam dana prije zakazanog intervjua.

 

Kako postići REV status PDF                    Kodeks NUPCG-a  PDF           Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja etickog kodeksa DOCX

Formular za REV sertifikat DOC            Zahtjev za izdavanje sertifikata DOCX            Izjava o prihvatanju obaveza nosioca REV-a DOCX