Is the future of real estate now?

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na predstojećoj ONLINE konferenciji koju održavaju Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS i Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije – NUPS u utorak 07.09.2021. sa početkom u 10h i temom konferencije:

„Is the future of real estate now?”
U prilogu je Agenda. Planirane su 3 sesije sa govornicima koji su domaći i inostrani stručnjaci. Više informacija o konferenciji i govornicima možete pronaći na zvaničnomm sajtu konferencije na sledećem linku https://nupsnavs.co.rs/sr/pocetna/
Konferenciju možete pratiti putem video linka i platforme koja je optimizovana za gledanje sa računara ili sa pametnog telefona. Omogućeno je praćenje konferencije na srpskom i engleskom jeziku.

* Učešće na konferenciji se vrednuje sa 5 CPD časova kontinuirane edukacije.

AGENDA ME

AGENDA EN