Poziv za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja

Obavještenje za sve zainteresovane kandidtate za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja:

 

Rok za dostavljanje potrebne dokumentacije je 01.novembar 2021. godine.

 Kandidati koji apliciraju za zvanje Ovlašćenog procjenitelja, a ne žele aplicirati za REV, ne treba da šalju popunjene formulare – Izjava o prihvatanju obaveze nosioca REV i Formular za REV sertifikat.

 Za sticanje sertifikata potrebno je, osim potpisanih formulara u prilogu:

 

– dokaz o 5 godina radnog staža u struci;

– dokaz o 3 godine rada na procjenama vrijednosti nekretnina;

– potvrda o završenoj odgovarajućoj stručnoj obuci;

– potvrda o položenom ispitu iz oblasti procjene vrijednosti;

– polisa profesionalnog osiguranja za poslove procjene vrijednosti nekretina;

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog kojeg zakonski i moralno nije podoban za obavljanje poslova procjene vrijednosti;

– dokazi o ostvarenim satima kontinuiranog profesionalnog razvoja u toku predhodne i tekuće godine;

– lista najmanje 20 procjena nepokretnosti urađenih u poslednje dvije godine;

– dva izvještaja o procjeni vrijednosti nekretnina, u oba primijenjena bar dva pristupa procjene vrijednosti.

 

Cijena intervjua je 200€. Kadidat treba da dostavi dokaz o uplati minimum sedam dana prije zakazanog intervjua.