EBVS 2020 – Evropski standardi za procjenu poslovanja 2020

Prevod prvog izdanja Evropskih standarda za procenu vrednosti poslovanja – EBVS izašao je iz štampe. Standardi su u primjeni od 24.03.2020. a pripremljeni su od strane visoko kvalifikovanih evropskih profesionalaca, i konačno pružaju procjeniteljima poslovanja zajednički evropski pristup utemeljen u pravnom poretku EU.

Nacionalno udruženje procenitelja Crne Gore (NUPCG) ovlašćeno je od strane evropske organizacije TEGOVA da obezbijedi prevod pa je u saradnji sa Nacionalnim udruženjem procenitelja Srbije (NUPS) svojim članovima, ali i svim ostalim zainteresovanim korisnicima, omogućio pregled principa najbolje prakse u oblasti procjena poslovanja.

TEGOVA je već izdala prve sertifikate Recognized European Business Valuer (REV-BV) a očekuje se da će nacionalna udruženja, koja su članovi TEGOVA sa specijalnim statusom, upravljati svim izdatim REV-BV sertifikatima u budućnosti.

EBVS 2020 obezbjeđuje harmonizovane evropske standarde, smjernice i tehničke informacije koji služe da:

– pomognu procjeniteljima poslovanja u pripremi koherentnih izvještaja o procjeni koje će predstaviti svojim klijentima;

– da promovišu konzistentnost korišćenjem standardizovanih definicija vrijednosti i pristupa procjeni poslovanja;

– omoguće korisnicima procjene da potpunije prepoznaju i razumiju šta se podrazumijeva pod određenim uslovima i definicijama, tako da mogu uz bolje razumijevanje da koriste procjene vrijednosti poslovanja koje su sačinjene na osnovu instrukcija koje su oni dali;

– obezbijede standardizovani kvalitet, u smislu procjene vrijednosti koju prepoznaje stručna i najbolja praksa, kao referentnu tačku za korisnike procjene;

– obezbijede precizne osnove za ekonomske analize poslovnih poduhvata;

– povećaju svest o ulozi procjenitelja poslovanja;

– institucionalizuju procedure koje će najsigurnije voditi ka jasnom određivanju preciznih i nedvosmislenih izveštaja i procjeni, koji su u skladu sa zakonima EU i standardima procjene vrijednosti i knjigovodstva;

– promovišu koherentnost u okviru EU i nacionalnim zakonodavstvima i preporukama najbolje prakse.

 Krzysztof Grzesik REV, FRICS, Predsjednik TEGOVA, navodi: “Kao odgovor na sve veće interesovanje udruženja procenitelja, TEGOVA je pripremila Evropske standarde za procjenu poslovanja koji sadrže osnove najbolje prakse u proceni poslovanja, sa kvalitetom na koji se mogu osloniti procjenitelji, javne institucije, investitori i finansijske institucije u Evropskoj Uniji i šire. Kao i EVS, i Evropski standardi procjene poslovanja utemeljeni su na pravnom sistemu Evropske Unije a sve definicije i koncepti procjene u skladu su sa regulativom EU”

 Danijela Ilić REV, REV-BV, FRICS, Predsjednik NUPS, član upravnog odbora TEGOVA i Predjsednik odbora za Evropske Standarde procenu poslovanja (EBVSB) navodi: ” TEGOVA je posvećena uspostavljanju standarda koji su kompatibilni sa evropeizacijom poslovnih aktivnosti. Obrazloženje za sastavljanje standarda za procjenu poslovanja za Evropu potiče iz potrebe za procjenama vrijednosti koje su konzistentne sa zahtevima evropskog zakona o kompanijama (EU Company Law) i potrebe za kvalitetnim procjenama na koje se mogu osloniti investitori, finansijska industrija i procjenitelji u Evropskoj Uniji i šire.

Svi zainteresovani korisnici mogu nabaviti prevod EBVS 2020 u sekretarijatu NUPCG-a, a sve informacije o kupovini mogu se dobiti na mail info@procjenitelji.org ili telefon 020/220-413

Originalno izdanje na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku:

https://tegova.org/static/f2f491b0d1308a81309cff4d4f59aa84/a5f96ed996a211_TEGOVA_EBVS_2020-digital_0.pdf