RAZGOVORI SA EKSPERTIMA Tehnologija i budućnost nekretnina

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da u utorak, 02.11.2021. sa početkom u 15:30 časova, prisustvujete ONLINE seminaru – RAZGOVORI SA EKSPERTIMA sa temom Tehnologija i budućnost nekretnina u organizaciji NUPS-a. Tokom prve u nizu, u seriji stručnih diskusija sa ekspertima, Danijela Ilić, FRICS, REV, REV-BV, u ulozi moderatora će razgovarati sa profesorom Andrew Baum-om FRICS iz UK. Niže pogledajte sadržaj online seminara i biografije predavača.

Sadržaj:

Nekretnine su klasa imovine koja se sporo menja, a industrija nekretnina je veoma konzervativna. Međutim, nekretnine se pod pritiskom regulativa vezanih za održivi razvoj i pojavom velikog broja inovativnih Proptech rešenja ubrzano menjaju u poslednjoj deceniji, a pandemija COVID 19 je samo ubrzala te promene. Pokretači promena u oblasti nekretnina su identifikovani kroz klimatske promene, zahteve za imunim/zdravim zgradama i ubrzanu digitalizaciju. Da li će preference investitora i novi zahtevi korisnika nekretnina odvesti određene vrste nepokretnosti u delimični ili potpuni gubitak vrednosti zbog nefleksibilnog prostora i nemogućnosti lake i isplative promene namene? Pametne zgrade fleksibilnih namena, „samodovoljne” u smislu da same proizvode potrebnu energiju i same procesuju otpadne vode, opremljene beskontaktnom (touchless) tehnologijom i inteligentnim sistemom za praćenje kvaliteta vazduha privlače pažnju i postaju prioritet investitora. Korišćenje „big data” platformi menja način na koji se grade i održavaju zgrade kao i način upravljanja zgradama. Kako ove promene utiču na rad stručnjaka u oblasti nekretnina?

Kome je namenjen:

Stručna diskusija je pre svega namenjena profesionalcima u oblasti nepokretnosti i svim licima koji se bave nepokretnostima bilo u pravnom ili finansijskom domenu.

Ekspert: Prof. Andrew Baum FRICS

Andrew Baum je emeritus profesor (redovni profesor u penziji) Oxford univerziteta, gde je osnovao i predvodi Inicijativu budućnost nekretnina (Future of Real Estate Initiative) . Takođe je i emeritus profesor Reading univerziteta. Takođe je i predsednik Newcore Capital Management-a, menadžer fonda za nekretnine sa fokusom na alternative i savetnik nekoliko organizacija koje se bave nekretninama. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Reading univerzitetu, a diplomirao je i na programu upravljanja investicijama London Business School, kvalifikovani je član RICS i CFA instituta (ASIP). Radio je na visokim pozicijama u mnogim kompanijama kao što su Grosvenor, Nuveen, CBRE Global Investors.

Baumov PropTech 3.0: The Future of Real Estate izveštaj za Oxford/Saïd Business School je najviše puta preuzet u 2017 godini, kao i najviše puta preuzet na Infabode platformi koja korisnicima pruža analizu globalnog tržišta nekretnina. Andrew Baum je 2019. dobio nagradu za specijalno ostvarenje od UK PropTech Association.

Baumova najnovija knjiga u saradnji sa David Hartzell-om (Real Estate Investment: Strategies, Structures, Decisions, Wiley Finance) je objavljena u januaru 2021.

 

Moderator: Danijela Ilić, FRICS, REV, REV-BV

Danijela je kvalifikovani procenitelj nepokretnosti sa preko 35 godina iskustva u industriji nekretnina, od čega ima 18 godina iskustva u procenama nepokretnosti u Srbiji.

Osnivač je Nacionalnog Udruženja Procenitelja Srbije-NUPS (2006). Pod njenim vođstvom, NUPS je postao član IVSC 2019, član TEGOVA 2011, član iiBV 2016 i član EuroExpert 2018. Bila je član Upravnog odbora TEGOVA u periodu od 2014 do oktobra 2021, član TEGOVA Odbora za praksu i metodologiju procene u Evropi, a trenutno je predsedavajući Odbora za sastavljanje evropskih standarda za procenu kapitala (EBVS). Učestvovala je u prevođenju EVS and IVS na srpski jezik od 2007 godine.

 

Prisustvom na online seminaru ostvarujete 2 CPD poena za kontinuiranu edukaciju REV sertifikovanih procenitelja.

Takođe, u skladu sa RICS sistemom za CPD kvalifikacione aktivnosti, koji se zasniva na ličnoj proceni, tj. svaki pojedinačni član odlučuje koje su aktivnosti bitne za njen/njegov profesionalni razvoj, preporučujemo ovaj seminar za vaš lični profesionalni razvoj u okviru profesije procenitelja.

*Simultani prevod je obezbeđen

*Predavanje će se održati ONLINE putem WEB PLATFORME pri čemu je potrebno da imate stabilnu internet konekciju. Dostupna je mogućnost postavljanja pitanja predavačima putem CHAT-a na platformi.

*Ovaj online seminar se održava samo u navedenom terminu, jednokratno i neće biti na raspolaganju u formi webinara NUPS-ovog programa za kontinuiranu profesionalnu edukaciju.

Kotizacija za članove NUPS-a I NUPCG-a iznosi 50 eur.

Kotizacija za sve ostale zainteresovane iznosi 70 eur.

Prijave slati na mejl info@procjenitelji.org