REZIDUALNA METODA Tradicionalna rezidualna metoda i alternativna DNT metoda za procjenu zemljišta/nekretnina namijenjenih razvoju

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da u ponedeljak, 29.11.2021. sa početkom u 14:00 časova, prisustvujete ONLINE predavanju eminentnog profesora Nick French-a sa temom  REZIDUALNA METODA – Tradicionalna rezidualna metoda i alternativna, DNT metoda za procjenu zemljišta/nekretnina namijenjenih razvoju u organizaciji NUPS-a. Tradicionalna rezidualna metoda je najčešće primjenjivana metoda za procjenu nekretnina za razvoj, međutim kada su u pitanju razvoji koji se odvijaju u fazama i/ili kada se vrši prodaja u ranoj fazi razvoja, primjenjuje se DNT metoda. Niže pogledajte biografiju predavača.

 

Prisustvom na online seminaru ostvarujete 6 CPD poena za kontinuiranu edukaciju REV sertifikovanih procjenitelja.

Takođe, u skladu sa RICS sistemom za CPD kvalifikacione aktivnosti, koji se zasniva na ličnoj procjeni, tj. svaki pojedinačni član odlučuje koje su aktivnosti bitne za njen/njegov profesionalni razvoj, preporučujemo ovaj seminar za vaš lični profesionalni razvoj u okviru profesije procjenitelja.

 

*Simultani prevod je obezbijeđen

*Predavanje će se održati ONLINE putem WEB PLATFORME pri čemu je potrebno da imate stabilnu internet konekciju. Dostupna je mogućnost postavljanja pitanja predavačima putem CHAT-a na platformi.

*Ovaj online seminar se održava samo u navedenom terminu, jednokratno i neće biti na raspolaganju u formi webinara NUPS-ovog programa za kontinuiranu profesionalnu edukaciju.

Profesor: Nick French

Nick French je priznati stručnjak u oblasti procjene imovine. Prethodno je radio kao profesor na raznim univerzitetima u Velikoj Britaniji, Evropi i SAD predajući opsežno u oblastima procene, investicija i korporativnih nekretnina na BSc, MSc i MBA programima. Nakon penzionisanja nastavlja da objavljuje stručne radove, predaje na konferencijama i priprema predavanja za profesionalce u oblasti nepokretnosti u zemlji i inostranstvu. Njegove tekstove možete pronaći u The Property Chronicle https://www.propertychronicle.com/

Nick je član RICS-a i u prošlosti je redovno bio deo raznih komitetia kao što su Odbor za procenu UK i Grupa za korporativnu strategiju nekretnina. Takođe je bio član Stručnog odbora Međunarodnog savjeta za standarde vrednovanja (IVSC) i radio je sa Evropskom grupom udruženja procenitelja (TEGoVA). Trenutno je predsedavajući Stručne radne grupe za globalne standarde vrednovanja (raniji naziv Odbor za globalne standarde vrednovanja) kod RICS.

 

Kotizacija

Kotizacija za članove NUPG-a iznosi 110 eur

Kotizacija za sve ostale zainteresovane iznosi 130 eur

Prijave slati na mejl info@procjenitelji.orga uplate izvršiti na Žiro račun NUPCG: 520-14839-81