Procjena djelimičnih/frakcionih interesa u nekretnini

Predavač je Dennis A. Webb, ASA, MAI, FRICS – procjenitelj nekretnina i poslovanja i specijalista za frakcione interese u nekretninama. U saradnji sa NUPS-om, g.Webb će održati seriju od 3 online seminara i to:

18.02.2022. Procjena djelimičnih/frakcionih interesa u nekretnini – Uvod u frakcijske interese u nekretninama

25.02.2022. Procjena djelimičnih/frakcionih interesa u nekretnini – Razmatranje metoda procene, primena nove metode procene

04.03.2022. Procjena djelimičnih/frakcionih interesa u nekretnini – Alat za procene-softwer i prateći udžbenik

Prijave možete slati na mejl info@procjenitelji.org

Kotizicija za  članove NUPG-a iznosi 50 eur

Kotizacija za sve ostale zainteresovane iznosi 70 eur

Žiro račun NUPCG: 520-14839-81