EVS 2020 – Evropski standardi za procjenu poslovanja 2020

Prevod 9. izdanja EVROPSKIH STANDARDA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI – EVS 2020 je izašao iz štampe. Standardi su u primjeni od 01.01.2021. i pripremljeni su od strane visoko kvalifikovanih evropskih profesionalaca.

Nadovezujući se na ono što je prehodno urađeno, ovo 9. izdanje je osmišljeno sa posebnim ciljem da obezbijedi standarde koji su relevantni i lako razumljivi procjeniteljima, klijentima i javnim službama.

 

Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore (NUPCG) u saradnji sa  Nacionalnim udruženjem procjenitelja Srbije (NUPS) ovlašćeno je od strane evropske organizacije TEGOVA da obezbijedi prevod kako bi svojim članovima, ali i svim ostalim zainteresovanim korisnicima, omogućio pregled principa najbolje prakse u oblasti procjene nekretnina.

 

Krzysztof Grzesik REV FRICS, Predsjednik TEGOVA, navodi: ”Od prethodnog izdanja, evropske vlasti su potvrdile njihovo pouzdanje u EVS. Najupečatljivije je to što je Evropska centralna banka u izdanju Priručnika za ocjenu kvaliteta imovine za 2018. godinu za procjenu kolaterala banaka ponovila da EVS ima prednost nad svim ostalim standardima.”

 Michael P. Reinberg PHD REV FRICS CRE, Predsjedavajući Odbora za evropske standarde za procjenu nepokretnosti (EVSB), navodi : “ Standardi su osmišljeni u uvjerenju da profesija procjene vrijednosti mora biti svjesna stvarne dodatne vrijednosti koju na tržište i u javnost iznosi procjena kvaliteta, te mora usaditi klijentima i državnim organima jasno razumijevanje toga kako je procjenitelj došao do određene vrijednosti.”

 EVS 2020 obuhvata evropsku praksu procjene vrijednosti kroz:

– Pojašnjenje ključnog pojma tržišne vrijednosti, uz kompenzovanje nedostataka koji su se pojavili u različitim jezičkim verzijama zakona EU;

– Zajednički format za evropski izvještaj o procjeni vrijednosti stambenih nekretnina;

– Energetsku efikasnost i procjenu, uzdignutim na nivo standarda;

– Nove smjernice i dokumentaciju o pitanjima od stvarnog značaja za rad procjenitelja u praksi;

– Razjašnjenje uloge naprednih statističkih modela, u skladu sa novim smernicama Evropskog nadzornog tela za bankarstvo (EBA);

– Jasan pristup Metodologiji procjene vrijednosti, uključujući i detaljno izlaganje ključnih pojmova, kao što su prihodovni pristup i troškovni pristup- amortizovani troškovi zamjene;

– Jedinstveno izlaganje o zakonodavstvu EU i procjeni vrijednosti nekretnina koje, kao referentna tačka, omogućava procjeniteljima da razumiju koliko je regulatorno okruženje tržišta nekretnina zasnovano na zakonima EU, što je od podjednakog značaja kako evropskim tako i nacionalnim nadzornim organima, političkim činiocima i stručnim licima.

Zainteresovani korisnici standarda mogu nabaviti prevod EVS 2020 u sekretarijatu NUPCG-a, po cijeni od 50e za članove i 100e za ostale zainteresovane.

 

Originalno izdanje EVS standarda na engleskom jeziku, u cjelosti, možete pronaći na sledećem linku: https://tegova.org/static/72fa037473e198cbd428e465158bcfdb/a6048c931cdc93_TEGOVA_EVS_2020_digital.pdf