iiBV 105 – Procjena nematerijalnih sredstava

Obrazovni programa „iiBV – kursevi za procjenu vrijednosti kapitala” u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procjenu vijrednosti kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za procjenu kapitala.

Edukativni program iiBV 105 – Procjena nematerijalnih sredstava je priznat od strane Američkog udruženja procenitelja – ASA. Uspješno pohađanje ovog kursa uz uspješno položen ispit je jedan od uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA za procjenitelje kapitala.

Više na linku

https://procenitelji.org.rs/iibv-105-procena-nematerijalnih-sredstava-obuka-za-procenitelje-kapitala-na-srpskom-jeziku/

Informacije na mejl procenitelji@procenitelji.org.rs