Poziv za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja

Obavještenje za sve zainteresovane kandidtate za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja:

Rok za dostavljanje potrebne dokumentacije je 20.april 2022. godine.

Planirani termin konsultacija, za prijavljenje članove je 28.april.2022. godine.

Planirani termin ispita/intervjua, za kandidate čiji izvještaji zadvolje je 12.maj.2022.godine.KODEKS-NUPCG

Kandidati koji apliciraju za zvanje Ovlašćenog procjenitelja, a ne žele aplicirati za REV, ne treba da šalju popunjene formulare – Izjava o prihvatanju obaveze nosioca REV i Formular za REV sertifikat.

Za sticanje sertifikata potrebno je, osim potpisanih formulara u prilogu:

– dokaz o 5 godina radnog staža u struci;

– dokaz o 3 godine rada na procjenama vrijednosti nekretnina;

– potvrda o završenoj odgovarajućoj stručnoj obuci;

– potvrda o položenom ispitu iz oblasti procjene vrijednosti;

– polisa profesionalnog osiguranja za poslove procjene vrijednosti nekretina;

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog kojeg zakonski i moralno nije podoban za obavljanje poslova procjene vrijednosti;

– dokazi o ostvarenim satima kontinuiranog profesionalnog razvoja u toku predhodne i tekuće godine;

– lista najmanje 20 procjena nepokretnosti urađenih u poslednje dvije godine;

– dva izvještaja o procjeni vrijednosti nekretnina, u oba primijenjena bar dva pristupa procjene vrijednosti.

 

Cijena intervjua je 200€. Kadidat treba da dostavi dokaz o uplati minimum sedam dana prije zakazanog intervjua.

Dokumenta za preuzimanje:

KODEKS-NUPCG

Formular za REV sertifikat

Zahtjev za izdavanje sertifikata OP_REV

Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja etickog kodeksa

Izjava o prihvatanju obaveza nosioca REV