PROCJENA KAPITALA/POSLOVANJA

Steknite znanja i vještine koji su uslovi za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA ili CBV za procjenitelje kapitala

Agenda              Formular prijave