Poziv za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja

Obavještavamo sve zainteresovane kandidtate za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja da je rok za dostavljanje potrebne dokumentacije je 27.april 2023. godine.

Planirani termin ispita/intervjua, za kandidate koji dostve potpunu dokumentaciju i čiji izvještaji zadvolje minimum kriterijuma je 11.maj.2023.godine.

Za sticanje sertifikata potrebno je, osim potpisanih formulara u prilogu:

 

– dokaz o 5 godina radnog iskustva;

– dokaz o 3 godine rada na procjenama vrijednosti nekretnina;

– potvrda o završenoj odgovarajućoj stručnoj obuci;

– potvrda o položenom ispitu iz oblasti procjene vrijednosti;

– polisa profesionalnog osiguranja za poslove procjene vrijednosti nekretina;

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog kojeg zakonski i moralno nije podoban za obavljanje poslova procjene vrijednosti;

– dokazi o ostvarenim satima kontinuiranog profesionalnog razvoja u toku prethodne i tekuće godine;

– lista najmanje 20 procjena nepokretnosti urađenih u poslednje dvije godine;

– dva izvještaja o procjeni vrijednosti nekretnina, u oba primijenjena bar dva pristupa procjene vrijednosti.

 

* Kandidati koji apliciraju za zvanje Ovlašćenog procjenitelja, a ne žele aplicirati za REV, ne treba da popunjavaju formulare – Izjava o prihvatanju obaveze nosioca REV i Formular za REV sertifikat.

 

Cijena intervjua je 200€. Kadidat treba da dostavi dokaz o uplati minimum sedam dana prije zakazanog intervjua.

 

Prijave možete slati na e-mail info@procjenitelj.org

Za ostale informacije tel:  020/220-413  mob: 069/343-692

 

KODEKS-NUPCG                  Zahtjev za izdavanje sertifikata OP_REV                          Formular za REV sertifikat

Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja etickog kodeksa         Izjava o prihvatanju obaveza nosioca REV