POSTUPAK I TROŠKOVI LEGALIZACIJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA I PRIMJENA U PRAKSI, SA OSVRTOM NA NAJAVLJENI NACRT IZMJENE ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

Pozivamo vas da učestvujete na seminaru koji će se u organizaciji NUPCGa, održati u četvrtak 27.04.2023. u terminu 16:30 – 20:30h u prostorijama udruženja – Studentska ulica Lamela 11.

Omogućeno je i online praćenje seminara.

 

POSTUPAK I TROŠKOVI LEGALIZACIJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA I PRIMJENA U PRAKSI, SA OSVRTOM NA NAJAVLJENI NACRT IZMJENE ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA – Srđan Pavićević dipl.inž.aehitekture, arhitekta projektant i odgovorni planer

Prisustvom na seminaru ostvaruje se 4 CPD poena

Kotizacija za članove iznosi 100 eur

Kotizacija za sve ostale zainteresovane iznosi 130 eur

Prijave možete slati na mejl info@procjenitelji.org ,

a uplate izvršiti na račun NUPCG

Žiro račun NUPCG: 520-14839-81