Seminar NACRT ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Obavještavamo vas da će se u organizaciji Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore, u utorak 23.aprila 2024.godine, sa početkom u 17:00h, u hotelu „Aurel” – Bulevar Josipa Broza Tita, održati seminar na temu:

NACRT ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTIpredavač Stefan Mišković dipl.ekonomista, član radne grupe na izradi zakona i dugogodišnji agent za nekretnine.

Seminar je namijenjen procjeniteljima vrijednosti nekretnina, posrednicima u prometu i zakupu nekretninama kao i svim zainteresovanim učesnicima na tržištu nekretnina.

Crna Gora kao kandidat za članstvo u EU ima obavezu da uskladi svoje zakone sa evropskim i poštuje EU direktive pri izradi istih.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i nadzor nad primjenom ovog zakona.

KOJE SU TO KLJUČNE NOVINE KOJE ĆE ZAKON DONIJETI, ZAŠTITA PRAVA KUPACA I PRODAVACA, PREDNOSTI I IZAZOVI KOJE ZAKON DONOSI AGENCIJAMA ZA NEKRETNINE, KAO I ŠTA SE DEŠAVA U SLUČAJU PREKRŠAJA ZAKONA I KOJE SU TO ZAŠTITNE MJERE, I DRUGA PITANJA BIĆE RAZMATRANI NA SEMINARU.

Učešće na seminaru donosi 4 CPD boda, za REV licencu.

Kotizacija iznosi:

 100€ za članove NUPCG

120€ za ostale učesnike (100€ – za prijave do  19.04.2024)

Prijave vršiti na mejl: info@procjenitelji.org

 

Preuzmi agendu seminara