Ime i PrezimeSudski vještakOblast procjeneTelefonE-mailGrad
Dimitrije Radović
dipl.inž.maš.
Mašine i postrojenja069077679dradovic.me@gmail.comPodgorica
Rina Ivančević
mr građevinarstva
DANekretnine067589622rinaiv@t-com.mePodgorica
Tatjana Vujošević
mr građevinarstva
DANekretnine069358157tatjana.vujosevic@mrt.gov.mePodgorica
Ivana Marić
dipl.ecc
NENekretnine
067161530brokermaric@t-com.mePodgorica
Prof.dr Milenko PopovićDANekretnine i procjena kapitala069529927milenko.popovic@unimediteran.net Podgorica
Prof.dr Milan LakićevićDANekretnine i procjena kapitala067235835milanl@ac.me Podgorica
Zoran Bigović
spec. arhitekture
NENekretnine069698820z.biga88@gmail.comHerceg Novi
Jelena Kontić
dipl.inž.građ.
(spec. građ)
NENekretnine
067111148jelenakontic@buildmont.coNikšić
Draško MirkovićNENekretnine069423722dralefkb@gmail.comPodgorica
Vladan KovačevićNENekretnine067280222vlado5k@hotmail.comPodgorica
Senka PopovićNENekretnine067338244senkapopovic@gmail.comPodgorica
Marija JevrićNENekretnine069383221marijaj@ucg.ac.mePodgorica
Radan KatnićNENekretnine067649444Podgorica
Nikoleta PavićevićNENekretnine068660729Bar
Bojan VaragićNENekretnine067316497varagicbojan@gmail.comPodgorica
Gligor BojićNENekretnine069899899bojic.gligor@gmail.comPodgorica
Vanja VuletićNENekretnine068151151vanjavuletic@rocketmail.comPodgorica
Tomisalv ŽižićNENekretnine067246741tomoz@t-com.mePodgorica
Andrija RadomanNENekretnine068041288andrija.radoman79@gmail.comPodgorica
Ljiljana Rakočević
dipl.inž.građevinarstva
DANekretnine069479556ljiljanabaosic@gmail.comKolašin
Mr Stevan Gajević
dipl. ekononomista
DANekretninegajevic.stevan@gmail.comPodgorica