AKTUELNOSTI

Tema okruglog stola je bila „Procjena tržišne vrijednosti urbanizovanog zemljišta u postupcima eksproprijacije zemljišta sa planskom namjenom: saobraćajnice, pješačke aleje Read more
Obuka se izvodi u saradnji sa Nacionalnim udruženjem procjenitelja Srbije (NUPS). Ciklus jesenje Obuke procjenitelja počinje 08.11.2017, predavanja se završavaju Read more
''NUPCG Vas poziva da prijavite svoje učešće za seminare koje organizuje Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije (NUPS) prema planu održavanja koji Read more
Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore (NUPCG) u saradnji sa Nacionalnim Udruženjem Procenitelja Srbije (NUPS) iz Beograda, organizuje Program stručne obuke Read more
Na proljećnoj Generalnoj Skupštini Evropskog udruženja asocijacije procjenitelja (TEGoVA) održanoj 21. aprila 2017. u Beogradu, u organizaciji Nacionalnog Udruženja Procenitelja Read more
U Hotelu Aurel, 10.04.2017 u Podgorici održan je prvi jednodnevni seminar u organizaciji NUPSCG. Tema seminara je bila Ekonomski i Read more

Ciljevi Udruženja

  • Okupljanje i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, kapitala i nematerijalne imovine, radi unapredjenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa
  • promocija principa i primjene prepoznatih Međunarodnih standarda procjene, procjenjivačke struke i profesionalnog položaja ovlašćenih procjenitelja u Crnoj Gori;
  • edukacija i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, nematerijalne imovine i kapitala;
  • realizacija projekata promotivnog, edukativnog i naučnog tipa;
  • učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u oblasti procjenjivanja;
  • razmjena iskustava u radu i stručno usavršavanje članova;
  • pravovremeno obezbjeđenje neophodnih naučnih, stručnih i poslovnih informacija radi omogućavanja uključivanja članova/ica u procese odlučivanja kod nadležnih organa;
  • primjena nacionalnih standarda za procjenu vrijednosti i njihova harmonizacija sa prepoznatim Međunarodnim standardima procjene;

Prijatelji Udruženja

“U obavljanju svoje profesije član Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore – “NUPCG”  se obavezuje da će se pridržavati internacionalno prihvacenih načela profesionalne etike procjenitelja, Odluke o osnivanju i Statuta ovog Udruženja. Članovi će potvrditi svoju riješenost da zadrže najviše standarde i profesionalno ponašanje u obavljanju svoje djelatnosti u oblasti procjene.”

-Iz Etičkog kodeksa

“Članovi će raditi u najboljem interesu profesije, NUPCG-a i clanova NUPCG-a, i društva u cjelini čak i ukoliko je to u suprotnosti sa ličnim interesima člana. “

-Iz Etičkog kodeksa