AKTUELNOSTI

NUPCG organizuje seminar „Primjena novousvojenog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u postupku procjene vrijednosti nekretnina “, koji će se Read more
U Dubrovniku, Hrvatska, održana je Generalna skupština TEGoVA-e u organizaciji Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP). Skupštini je ispred Read more
Nacionalno Uruženje Procjenitelja Crne Gore organizuje seminar na temu: ,, Procjena vrijednosti benzinskih pumpi” Predavanjem će biti obuhvaćeno sledeće: lokacija, Read more
U subotu, 13. aprila 2019. godine je održana ,,Treća medjunarodna konferencija o proceni nepokretnosti'', na kojoj je naše udruženje imalo Read more
Obuka se izvodi u saradnji sa Nacionalnim udruženjem procjenitelja Srbije (NUPS). Ciklus proljećne Obuke procjenitelja počinje 02.03.2019 , predavanja se Read more
  NUPCG organizuje seminar „Status procjenjivača u crnogorskom zakonodavstvu – Pravni aspekt profesionalni i etički standardi“, sa posebnim osvrtom na Read more

Ciljevi Udruženja

  • Okupljanje i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, kapitala i nematerijalne imovine, radi unapredjenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa
  • promocija principa i primjene prepoznatih Međunarodnih standarda procjene, procjenjivačke struke i profesionalnog položaja ovlašćenih procjenitelja u Crnoj Gori;
  • edukacija i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, nematerijalne imovine i kapitala;
  • realizacija projekata promotivnog, edukativnog i naučnog tipa;
  • učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u oblasti procjenjivanja;
  • razmjena iskustava u radu i stručno usavršavanje članova;
  • pravovremeno obezbjeđenje neophodnih naučnih, stručnih i poslovnih informacija radi omogućavanja uključivanja članova/ica u procese odlučivanja kod nadležnih organa;
  • primjena nacionalnih standarda za procjenu vrijednosti i njihova harmonizacija sa prepoznatim Međunarodnim standardima procjene;

Prijatelji Udruženja

“U obavljanju svoje profesije član Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore – “NUPCG”  se obavezuje da će se pridržavati internacionalno prihvacenih načela profesionalne etike procjenitelja, Odluke o osnivanju i Statuta ovog Udruženja. Članovi će potvrditi svoju riješenost da zadrže najviše standarde i profesionalno ponašanje u obavljanju svoje djelatnosti u oblasti procjene.”

-Iz Etičkog kodeksa

“Članovi će raditi u najboljem interesu profesije, NUPCG-a i clanova NUPCG-a, i društva u cjelini čak i ukoliko je to u suprotnosti sa ličnim interesima člana. “

-Iz Etičkog kodeksa