AKTUELNOSTI

Obavještavamo sve zainteresovane za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja, da je rok za dostavljanje potrebne dokumentacije 16. maj 2021. Read more
Želimo Vas informisati da Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore - NUPCG, u saradnji sa našim partnerima iz Beograda - Nacionalnim Udruženjem Read more
Obavještavamo vas da smo u saradnji sa NUPS-om, svim svojim članovima i ostalim zainteresovanima obezbijedili kontinuiranu profesionalnu edukaciju (CPD), putem Read more
Obavještavamo sve zainteresovane za sticanje sertifikata REV i Ovlašćenog procjenitelja, da je rok za dostavljanje potrebne dokumentacije 13. novembar 2020. Read more
Ovim putem Vas želimo informisati da Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore - NUPCG, u saradnji sa našim partnerima iz Beograda - Read more
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na predstojećoj zajedničkoj video konferenciji koju održavaju Royal Institute of Chartered Surveyors – RICS i Read more

Ciljevi Udruženja

  • Okupljanje i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, kapitala i nematerijalne imovine, radi unapredjenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa
  • promocija principa i primjene prepoznatih Međunarodnih standarda procjene, procjenjivačke struke i profesionalnog položaja ovlašćenih procjenitelja u Crnoj Gori;
  • edukacija i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, nematerijalne imovine i kapitala;
  • realizacija projekata promotivnog, edukativnog i naučnog tipa;
  • učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u oblasti procjenjivanja;
  • razmjena iskustava u radu i stručno usavršavanje članova;
  • pravovremeno obezbjeđenje neophodnih naučnih, stručnih i poslovnih informacija radi omogućavanja uključivanja članova/ica u procese odlučivanja kod nadležnih organa;
  • primjena nacionalnih standarda za procjenu vrijednosti i njihova harmonizacija sa prepoznatim Međunarodnim standardima procjene;

Prijatelji Udruženja

“U obavljanju svoje profesije član Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore – “NUPCG”  se obavezuje da će se pridržavati internacionalno prihvacenih načela profesionalne etike procjenitelja, Odluke o osnivanju i Statuta ovog Udruženja. Članovi će potvrditi svoju riješenost da zadrže najviše standarde i profesionalno ponašanje u obavljanju svoje djelatnosti u oblasti procjene.”

-Iz Etičkog kodeksa

“Članovi će raditi u najboljem interesu profesije, NUPCG-a i clanova NUPCG-a, i društva u cjelini čak i ukoliko je to u suprotnosti sa ličnim interesima člana. “

-Iz Etičkog kodeksa