DANE

    (Pod završenom odgovarajućom stručnom obukom i položenim ispitom iz oblasti procjene vrijednosti materijalne imovine, kapitala ili nematrijalne imovine, podrazumjeva se stručna obuka i položeni ispit, koju obavljaju akreditovana udruženja procjenitelja od strane međunarodno priznatih organizacija za procenitelje kao što su: Evropski savez udruženja procjenitelja (The European Group of Valuers' Associations - TEGoVA), Kraljevska organizacija geodeta (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS), Institut za procjenu (Appraisal Institute) i druga priznate međunarodne organizacije.

    Priznati sertifikati za obavljanje poslova procjenitelja izdati od međunarodno priznatih stručnih organizacija za procjenitelje su: Priznati evropski procjenitelj (Recognised European Valuer - REV), Član Kraljevske organizacije geodeta za procjene nekretnina (Registered Valuer Member of The Royal Institution of Chartered Surveyors - MRICS), Član Instituta za procjenu (Member of Appraisal Institute - MAI) i drugi priznati međunarodni sertifikati.)