NACIONALNO UDRUŽENJE PROCJENITELJA CRNE GORE

MEMBER OF


Proljećna generalna skupština TEGoVA

Proljećna generalna skupština TEGoVA

Proljećna generalna skupština TEGoVA održana je 17-19 maja 2018 god. u Estorilu, Portugal. Sve informacije sa navedenog događaja se mogu preuzeti sa website TEGoVA,...

Razmotriti mogućnost sardanje sa Evropskim udruženjem procjenitelja

Razmotriti mogućnost sardanje sa Evropskim udruženjem procjenitelja

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, istakao je na današnjem sastanku sa predsjednikom Evropskog udruženja procjenitelja TEGoVA Krzysztof Grzesikom, da adekvatna procjena vrijednosti nepokretnosti doprinosi stabilnosti finansijskog sistema. Guverner je...

,,EVROPSKI STANDARDI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI I BANKARSKI SEKTOR”

,,EVROPSKI STANDARDI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI I BANKARSKI SEKTOR”

NUPCG u saradnji sa Udruženjem banaka Crne Gore je 13.04.2018 godine organizovao dogadjaj ,, EVROPSKI STANDARDI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI I BANKARSKI SEKTOR” u hotelu Hilton u Podgorici. Ispred Udruženja banaka pozdravnu riječ je držao Bratislav Pejović, generalni...

CILJEVI UDRUŽENJA

 • Okupljanje i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, kapitala i nematerijalne imovine, radi unapredjenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa
 • promocija principa i primjene prepoznatih Međunarodnih standarda procjene, procjenjivačke struke i profesionalnog položaja ovlašćenih procjenitelja u Crnoj Gori;
 • edukacija i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, nematerijalne imovine i kapitala;
 • realizacija projekata promotivnog, edukativnog i naučnog tipa;
 • učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u oblasti procjenjivanja;
 • razmjena iskustava u radu i stručno usavršavanje članova;
 • pravovremeno obezbjeđenje neophodnih naučnih, stručnih i poslovnih informacija radi omogućavanja uključivanja članova/ica u procese odlučivanja kod nadležnih organa;
 • primjena nacionalnih standarda za procjenu vrijednosti i njihova harmonizacija sa prepoznatim Međunarodnim standardima procjene;

PRIJATELJI UDRUŽENJA

“U obavljanju svoje profesije član Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore – “NUPCG”  se obavezuje da će se pridržavati internacionalno prihvacenih načela profesionalne etike procjenitelja, Odluke o osnivanju i Statuta ovog Udruženja. Članovi će potvrditi svoju riješenost da zadrže najviše standarde i profesionalno ponašanje u obavljanju svoje djelatnosti u oblasti procjene.”

 

 • Iz Etičkog kodeksa

 

 

“Članovi će raditi u najboljem interesu profesije, NUPCG-a i clanova NUPCG-a, i društva u cjelini čak i ukoliko je to u suprotnosti sa ličnim interesima člana. “

 • Iz Etičkog kodeksa

“Članovi Udruženja će čuvati kvalitet svog profesionalnog suda od neodgovarajućeg uticaja. Članovi neće lagati ili učestvovati u prevari ili sakrivanju informacija. “

 • Iz Etičkog kodeksa

“Članovi Udruženja će uvijek postupati u skladu sa najboljom praksom i prihvaćenim standardima, a takodje i svim pravnim, etičkim i regulatornim propisima vezanim za procjenu kao i zaštitu tajnosti podataka dobijenih tokom procjene. “

 • Iz Etičkog kodeksa