AKTUELNOSTI

CILJEVI UDRUŽENJA

 • Okupljanje i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, kapitala i nematerijalne imovine, radi unapredjenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa
 • promocija principa i primjene prepoznatih Međunarodnih standarda procjene, procjenjivačke struke i profesionalnog položaja ovlašćenih procjenitelja u Crnoj Gori;
 • edukacija i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, nematerijalne imovine i kapitala;
 • realizacija projekata promotivnog, edukativnog i naučnog tipa;
 • učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u oblasti procjenjivanja;
 • razmjena iskustava u radu i stručno usavršavanje članova;
 • pravovremeno obezbjeđenje neophodnih naučnih, stručnih i poslovnih informacija radi omogućavanja uključivanja članova/ica u procese odlučivanja kod nadležnih organa;
 • primjena nacionalnih standarda za procjenu vrijednosti i njihova harmonizacija sa prepoznatim Međunarodnim standardima procjene;

ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Akreditovani član/ica NUPCG-a može postati fizičko lice koje prihvata ciljeve i Statut NUPCG-a i ima zvanje ovlašćenog procjenitelja izdato od strane NUPCG-a ili posjeduje međunarodno priznat sertifikat iz oblasti procjenjivanja.

Osnovni član/ica NUPCG-a može postati fizičko lice koje prihvata ciljeve i Statut NUPCG-a i ispunjava sljedeće uslove:

odgovarajuće univerzitetsko zvanje;

zainteresovan za sticanje znanja iz oblasti procenjivanja.

Počasni član/ica NUPCG-a može postati fizičko lice koje se bavi poslovima procjenjivanja, ako ga preporuči neko od članova i o tome odluku donosi Upravni odbor. Počasni član NUPCG je prestižno priznanje koje se dodjeljuje nakon utvrdjivanja predanog rada i unapredjivanja profesije procjenjivanja nekretnine. Kritrijumi  počasnog članstva će se definisati posebnim pravilnikom.

PRIJATELJI UDRUŽENJA

“U obavljanju svoje profesije član Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore – “NUPCG”  se obavezuje da će se pridržavati internacionalno prihvacenih načela profesionalne etike procjenitelja, Odluke o osnivanju i Statuta ovog Udruženja. Članovi će potvrditi svoju riješenost da zadrže najviše standarde i profesionalno ponašanje u obavljanju svoje djelatnosti u oblasti procjene.”

 

 • Iz Etičkog kodeksa

 

 

“Članovi će raditi u najboljem interesu profesije, NUPCG-a i clanova NUPCG-a, i društva u cjelini čak i ukoliko je to u suprotnosti sa ličnim interesima člana. “

 • Iz Etičkog kodeksa

“Članovi Udruženja će čuvati kvalitet svog profesionalnog suda od neodgovarajućeg uticaja. Članovi neće lagati ili učestvovati u prevari ili sakrivanju informacija. “

 • Iz Etičkog kodeksa

“Članovi Udruženja će uvijek postupati u skladu sa najboljom praksom i prihvaćenim standardima, a takodje i svim pravnim, etičkim i regulatornim propisima vezanim za procjenu kao i zaštitu tajnosti podataka dobijenih tokom procjene. “

 • Iz Etičkog kodeksa